Giáo Xứ Plei Jut

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: xã Ia Dêr – H. Ia Grai
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách: Giuse Trương Văn Minh, CSsR; Phêrô Nguyễn Bào Vinh. CSsR
Giáo dân: 2.701
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phanxicô Xaviê
Giáo họ trực thuộc: 5

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai      
18h00 Klăh  
Ba      
18h00 Nt Chính  
     
     
Năm      
18h00 Blang 3  
Sáu      
18h00 Blang 1  
Bảy 5h15 Jut 1  
Chúa Nhật  6h00 Kép  
9h00 Nt Chính  
14h30 Maih  
16h00 Blang 1  

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(31/07/2021) KONTUM