Giáo Xứ Phú Yên – H’ra

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: H’ra – H. Mang Yang
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách: Giuse Phạm Hồng Tài, CSsR; Giuse Nguyễn Tuấn Minh, CSsR
Giáo dân: 3.361
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
Giáo họ trực thuộc: 13 làng + 3 giáo họ

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h30 Kret Krot  
18h00 Nt Chính  
Ba 5h30 Jơ Long  
18h00 Nt Chính T. Kinh
5h30 Kơ Dung II  
18h00 Nt Chính  
Năm 5h30 Pơ Chăk  
18h00 Nt Chính T. Kinh
Sáu 5h30 Kơ Dung II  
18h00 Nt Chính  
Bảy 5h30 Đe Dak  
18h00 Nt Chính T. Kinh
Chúa Nhật  6h00 Đe Chrơng II  
8h00 Nt Chính  
17h00 Nt Chính T. Kinh

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(31/07/2021) KONTUM