Giáo Xứ An Tôn

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: Xã Kông H’tok – Chư Sê
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Giuse Võ Lê Thanh Sơn. SVD
Giáo dân:
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h00 Nt Chính
     
Ba 17h30 Làng Diểm
     
5h00 Nt Chính
     
Năm 18h00 Làng Diểm
     
Sáu 5h00 Nt Chính
     
Bảy 18h00 Nt Chính
     
Chúa Nhật   9h00 Nt Chính