Giáo Xứ An Tôn

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: Xã Kông H’tok – Chư Sê
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách: Giuse Võ Lê Thanh Sơn, SVD; Phaolô Trần Phúc Chân, SVD
Giáo dân: 980
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Antôn Viện phụ
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h00 Nt Chính
     
Ba 17h30 Làng Diểm
     
5h00 Nt Chính
     
Năm 18h00 Làng Diểm
     
Sáu 5h00 Nt Chính
     
Bảy 18h00 Nt Chính
     
Chúa Nhật   9h00 Nt Chính