Giáo Xứ H’Bông

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: xã H’bông, Huyện Chư Sê
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Antôn Hoàng Văn Lợi
Giáo dân: 2500
Giáo họ trực thuộc: 5

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h00 Giáo họ Giuse bạn trăm năm đức Maria
     
Ba 5h00 Giáo họ Đức Maria  
18h00 Gh Các T. tử đạo Việt Nam  
5h00 Gh Gioan Tẩy Giả  
18h00 Gh Giuse Thợ  
Năm 5h00 Gh Giuse Thợ  
18h00 Nt H’bông Thiếu nhi
Sáu 5h00 Nt H’bông  
18h00 Nt H’bông Chầu
Bảy 5h00 Nt H’bông  
16h00 Gh Các T. tử đạo Việt Nam  
Chúa Nhật  7h00 Nt H’bông  
8h00 Gh Giuse Thợ  
17h00 Nt H’bông