Giáo Xứ H’Bông

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: xã H’Bông, Huyện Chư Sê
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách: Đaminh Hoàng Xuân Anh; G.B Nguyễn Thành Hiến; Giuse Nguyễn Sỹ Sinh
Giáo dân: 3.204
Bổn mạng giáo xứ: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai    
     
Ba      
     
     
     
Năm      
     
Sáu      
     
Bảy      
     
Chúa Nhật