Giáo Xứ De Sơmei

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: xã Đăk Sơmei, H. Đăk Đoa
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách: Antôn Phan Viết Trí
Giáo dân: 1.914
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse thợ
Giáo họ trực thuộc: 4

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h30 Nt Chính  
     
Ba      
17h30 Đe Pơdral  
5h30 Đe Thung  
     
Năm 5h30 Đe Angleh  
     
Sáu 5h30 Đăk Yoh  
     
Bảy      
17h00 Đe Klanh  
Chúa Nhật 5h00 Nt Chính  
7h00 Đe Pơdral  
8h15 Đe Thung  
9h30 Đe Angleh  

Lược Sử Giáo Xứ De Sơmei

WGPKT(19/01/2022) KONTUM