Giáo Xứ Hiếu Đạo

Địa Chỉ

Đường: 02 Quang Trung      Phường/xã
Thành phố: Pleiku                Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách: Phaolô Trần Quốc Bào
Giáo dân: 1.538.
Bổn mạng giáo xứ: Chúa Kitô Vua vũ trụ
Giáo họ trực thuộc

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ
Ngày thường  
Chúa Nhật  
   

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(13/07/2021) KONTUM