Giáo Xứ Hiếu Nghĩa

Địa Chỉ

Đường: 02 Quang Trung      Phường/xã: Yên Thế
Thành phố: Pleiku                 Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Phaolô Trần Quốc Bào;  Antôn Võ Văn Hải
Giáo dân: 1.302
Bổn mạng giáo xứ: Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Giáo họ trực thuộc

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ
Ngày thường  
Chúa Nhật  
   

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(15/07/2021) KONTUM