Giáo Xứ Hiếu Đức

Địa Chỉ

Đường: 02 Quang Trung      Phường/xã: Yên Đỗ
Thành phố: Pleiku              Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách: Giuse Hoàng Hữu Chi, OFM;                                                                                          Phêrô Trần Thanh Bảo, OFM; Phèrô Antôn Mai Văn Công, OFM
Giáo dân: 1.467
Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
Giáo họ trực thuộc

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ
Ngày thường  
Chúa Nhật  
   

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(15/07/2021) KONTUM