Giáo Xứ Hoa Lư

Địa Chỉ

Đường: 175 Cách Mạng Tháng Tám
Thành phố: Plei Ku

Phường/xã: Hoa Lư
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách: Phêrô Nguyễn Xuân Anh, SJ – Vinhsơn Nguyễn Văn Công, SJ
Giáo dân: 2.335
Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Giáo họ trực thuộc: 1

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 17h45 Nt Chính  
17h45 Trà Đa  
Ba 17h45 Nt Chính  
17h45 Trà Đa  
05h45 Trà Đa  
17h45 Nt Chính và Plei Ơp  
Năm 17h30 Nt Chính  
17h45 Trà Đa  
Sáu 5h30 Nt Chính  
17h45 Trà Đa và Plei Ơp  
Bảy 05h45 Trà Đa  
17h30 Nt Chính  
Chúa Nhật  5h30 Nt Chính  
7h00 Plei Ơp  
7h15 Trà Đa  
17h30 Nt Chính  

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(28/05/2021) KONTUM