Giáo Xứ Chính Tòa

Địa Chỉ

Đường: 13 Nguyễn Huệ
Thành phố: Kon Tum

Phường/xã: P.Thống Nhất
Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Giacôbê Trần Tấn Việt
Giáo dân: 12.334
Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

 

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h00 Nt Chính  
17h30 Nt Chính  
Ba 5h00 Nt Chính  
17h30 Nt Chính  
5h00 Nt Chính  
17h30 Nt Chính  
Năm 5h00 Nt Chính  
17h30 Nt Chính Chầu Thánh Thể
Sáu 5h00 Nt Chính  
17h30 Nt Chính  
Bảy 5h00 Nt Chính  
17h30 Nt Chính  
Chúa Nhật  5h30 Nt Chính  
7h30 Nt Chính  
16h00 Nt Chính  

Lược Sử Giáo Xứ

(Cập Nhật) WGPKT(11/05/2021) KONTUM