Giáo Xứ Plei Jơdrâp

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: Đăk Năng
Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Vinh sơn Nguyễn Ngọc Quyền
Giáo dân: 3450
Giáo họ trực thuộc: 3

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

 

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h15 Nt Chính  
17h30 Giáo họ  
Ba 5h15 Nt Chính  
17h30 Giáo họ  
5h15 Nt Chính  
17h30 Giáo họ  
Năm 5h15 Nt Chính  
17h30 Giáo họ  
Sáu 5h15 Nt Chính  
17h30 Giáo họ  
Bảy 5h15 Nt Chính  
17h30 Nt Chính  
Chúa Nhật
 
5h30 Nt Chính  
8h00 Nt Chính  
     

 

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(17/05/2021) KONTUM