Giáo Xứ Trung Nghĩa

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố: Kon Tum

Phường/xã: Thôn 3, xã Hòa Bình
Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Đaminh Nguyễn Tiến Trung
Giáo dân: 2.087
Bổn mạng giáo xứ: Gioan Tẩy Giả
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 05h00 Nt Chính  
Ba 05h00 Nt Chính  
05h00 Nt Chính  
Năm 17h00 Nt Chính  
Sáu 05h00 Nt Chính  
Bảy 05h00 Nt Chính  
17h00 Làng Let  
Chúa Nhật  05h00 Nt Chính  
07h00 Làng Plei Cho  
17h00 Nt Chính  

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(17/05/2021) KONTUM