Chúa Nhật XIII Thương Niên – Năm C

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta làm môn đệ Chúa. Chúng ta quyết tâm trung thành theo Chúa đến cùng, bất chấp mọi thử thách gian nan. Tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin :

  1. Chúa Giêsu thông qua Hội thánh kêu gọi mọi người từ bỏ chính mình để dấn thân theo Chúa./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử / trung thành theo Chúa đến cùng,/ luôn hy sinh từ bỏ những vướng bạn trần thế,/ luôn là gương sáng và tìm mọi phương thế thích hợp / để giúp các tín hữu sống trọn vẹn niềm tin của mình.
  2. Chúa Giêsu cương quyết lên Giêrusalem chịu chết để chuộc tội loài người./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các thành phần dân Chúa / nhờ Thần Khí Thiên Chúa,/ luôn can đảm hy sinh vác thánh giá theo Chúa,/ để hiệp công cứu rỗi với Chúa.
  3. Con người ngày càng dùng bạo lực khủng bố giết hại lẫn nhau,/ gây biết bao thảm cảnh cho đồng loại,/ chỉ vì tham lam tranh giành của cải vật chất./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người biết thương yêu, tha thứ cho nhau,/ luôn sống bác ái yêu thương và phục vụ lẫn nhau / để đem lại an vui hạnh phúc cho toàn thế giới.
  4. Muốn làm môn đệ Chúa,/ phải từ bỏ mọi sự mà theo Chúa./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / luôn sống theo Lời Chúa dạy/ dứt khoát từ bỏ những gì còn vướng mắc trên bước đường theo Chúa. 
  • Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu,

Chúa thương gọi chúng con theo làm môn đệ Chúa để được sống muôn đời. Xin thương giúp chúng con hy sinh từ bỏ những gì cản trở chúng con theo Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.