Ngày 04/04: Thánh Isiđôrô, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh

Thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
Ảnh: santodelgiorno.it

Vị thánh này được sinh vào năm 556. Hai người anh trai của Isiđôrô, Linđơ và Fulgensiô là những giám mục và là những vị thánh. Cô em gái của Isiđôrô là nữ tu Florentina cũng là thánh.

Gia đình của Isiđôrô có lẽ gốc Rôma. Isiđôrô làm giám mục thành Sêvil, nước Tây Ban Nha. Đây chính là nơi thánh nhân đã tạo một ấn tượng đáng chú ý cho Giáo hội vào thời đại của ngài. Isiđôrô giữ chức giám mục thành Sêvil suốt ba mươi bảy năm. Trong thời gian ấy, Isiđôrô tiếp tục công việc của vị giám mục tiền nhiệm là thánh Linđơ, người anh trai của Isiđôrô. Cả hai anh em cùng chịu trách nhiệm trong việc hoán cải những người Visigo trở về với Giáo hội Công giáo.

Từ thuở thơ ấu, Isiđôrô đã được hấp thụ một nền học vấn rất xuất sắc. Các anh của Isiđôrô đoan chắc điều đó. Isiđôrô được chính anh Linđơ giám sát việc học. Cậu nhỏ Isiđôrô lúc ấy tưởng rằng Linđơ là người hà khắc bủn xỉn nhất trên đời. Vì hết thảy mọi việc anh làm là bắt ép cậu bé học bài. Nhưng rồi một ngày kia, Isiđôrô hiểu rằng anh Linđơ thực là một ân nhân đặc biệt. Anh dạy Isiđôrô rằng chúng ta có thể làm được nhiều việc hữu ích cho Giáo hội của Đức Chúa Giêsu nếu chúng ta cố gắng học hành nghiêm túc. Isiđôrô sống trước Công đồng Trentê, là Công đồng đã khai mở những chủng viện đào tạo các linh mục. Isiđôrô nghĩ rằng mỗi địa phận nên có một chủng viện và một trường Công giáo để tăng cường việc học tập. Cả hai ước mơ đó đều biến thành sự thật khi các đại học Công giáo danh tiếng cũng như các chủng viện sau này được thiết lập.

Thánh Isiđôrô Sêvil cũng là một nhà tổ chức có tài. Thánh nhân được mời điều khiển hai cuộc hội nghị quan trọng của Giáo hội gọi là các Công đồng. Lần thứ nhất tại Sêvil, Tây Ban Nha, vào năm 619; và lần nữa ở Tôlêđô, Tây Ban Nha năm 633. Các Công đồng này đã giúp Giáo hội hợp nhất với nhau hơn. Isiđôrô Sêvil cũng viết nhiều sách vở. Ngài viết về những người nam và những người nữ anh thư trong Kinh Thánh. Isidôrô Sêvil còn viết cả một cuốn từ điển nữa.

Giám mục Isiđôrô rất dễ tiếp xúc với giáo dân của ngài. Những người nghèo khó thành Sêvil biết rõ nơi đâu họ sẽ tìm được sự an ủi giúp đỡ. Mỗi ngày đều có một đoàn người đứng xếp thành hàng dài và cả ngày trước cửa nhà của đức giám mục. Isiđôrô cũng chuyên chăm cầu nguyện và sống hy sinh hãm mình. Ngài thực là một giám mục thánh thiện và giàu lòng bác ái. Isiđôrô Sêvil qua đời năm 636. Đến năm 1722, thánh Isiđôrô Sêvil được đức thánh cha Innôcentê XIII tôn phong làm Tiến sĩ Hội Thánh.

Thánh Isiđôrô Sêvil nhắc nhớ chúng ta rằng Thiên Chúa ban cho mỗi người có một tâm trí. Đó là ân huệ mà chúng ta cần sử dụng cùng với sự đào luyện chuyên chăm. Chúng ta hãy nài xin thánh Isiđôrô Sêvil giúp chúng ta biết dùng tâm trí mình vào những việc hữu ích.

Susan Helen Wallace, Fsp

“Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ”

“Saints for Young Readers”

Dịch giả: Đa Minh M Nguyễn Xuân Lộc, CMC

eBookCacThanhDanhChoBanTre (pdf)

WGPKT(03/04/2023) KONTUM