Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu – Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A (CN 04.12.2022)

 (Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12)

DẪN LỄ

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 2 Mùa Vọng.  Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta hiểu rõ hơn về Ðấng Thiên Sai và khuyên chúng ta có thái độ thích hợp với Người. Thánh Gioan Tẩy Giả kêu gọi mọi người: “Hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 3,2). Chúng ta phải lo dọn sẵn đường cho Chúa đến, bằng cách ăn năn sám hối tội lỗi, thanh luyện tâm hồn.

Hội Thánh dùng lời Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy có thái độ chấp nhận nhau, tha thứ cho nhau, sống thuận hòa với nhau và “Hãy làm việc lành cho xứng với sự sám hối”.

Xin Chúa cho tâm hồn chúng ta được thật sự bình an để dâng thánh lễ này. Xin Chúa xóa tan những mối bất hòa giữa chúng ta, để khi dâng lễ vật bình an này về, chúng ta sẽ nỗ lực xây dựng xã hội thuận hòa để chờ đón Chúa.

2. BÀI ĐỌC I: (Is 11,1-10)

Ngôn sứ Isaia loan báo Chúa Cứu Thế sẽ đến. Đó là Đấng Messia sẽ sinh ra từ gốc Giê-sê, Người tràn đầy Thánh Thần, Người xét xử công minh, bênh vực kẻ nghèo hèn, trừng trị những kẻ áp bức và giúp mọi người sống thuận hòa hạnh phúc.

3. BÀI ĐỌC II: (Rm 15,4-9)

Thánh Phaolô dạy : Đấng Messia chính là Đức Giêsu. Nước Thiên Chúa mà Ngài thiết lập chính là Giáo Hội. Ngài cầu xin Chúa cho chúng ta đồng tâm nhất trí với nhau, thương yêu phục vụ nhau, để làm sáng danh Chúa và để được Chúa thương cứu rỗi.

—————————-

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

* Anh chị em thân mến,

Thánh Gioan Tiền Hô kêu gọi mọi người sám hối tội lỗi để dọn đường cho Chúa. Trong niềm thống hối ăn năn, chúng ta khẩn khoản cầu xin:

1. Thánh Gioan kêu gọi mọi người: “Hãy sám hối, vì Nước Trời gần đến”, / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh luôn thực hành lời dạy của Thánh Gioan / là mời gọi con cái mình sám hối tội lỗi,/ trở về với Chúa mỗi ngày/ và tích cực làm việc lành để dọn sẵn đường cho Chúa đến.

2.Hiện nay,/ nhiều nơi trên thế giới xảy ra chiến tranh loạn lạc/ nạn khủng bố,/ kỳ thị chủng tộc,/ thanh lọc sắc tộc bằng chiến tranh diệt chủng./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các dân tộc trên thế giới nhận biết Chúa,/ biết dọn đường cho Chúa đến,/ bằng cách yêu chuộng công lý / và ôn hòa đối thoại để có thể kiến tạo một nền hòa bình đích thực.

3.Nhiều người ngày nay đang trầm luân trong bùn nhơ tội lỗi, / trong số đó có cả chúng ta./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy mọi người,/ biết cải thiện đời sống,/ biết từ bỏ những việc xấu xa gian ác,/ trở lại với đời sống ngay lành chính trực / để đón Chúa Cứu Thế đến cứu giúp và đem bình an hạnh phúc đến cho chúng ta.

4. Thánh Gioan khuyên bảo chúng ta làm lành lánh tội, / dọn đường cho Chúa đến cứu rỗi. / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn làm theo lời thánh nhân kêu gọi,/ biết hòa thuận và vui vẻ hợp tác với nhau trong tinh thần hi sinh và bác ái.

* Chủ tế: Lạy Chúa,

Xin thương giúp chúng con sám hối tội lỗi và làm việc lành hằng ngày, để dọn đường cho Chúa đem bình an hạnh phúc đến cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

WGPKT(26/11/2022) KONTUM