Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu – Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm A (CN 12.03.2023)

DẪN LỄ

(Xh 17, 3-7; Rm 5, 1-2.5-8; Ga 4, 5-42)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 3 Mùa Chay, là mùa chúng ta tích cực cầu nguyện, ăn chay bố thí, cùng chết cho tội lỗi với Chúa Giêsu để cùng được sống lại với Người.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đến với Chúa Giêsu là nguồn nước hằng sống, nguồn nước mang lại cho chúng ta sự sống muôn đời, nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Người.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta sẵn sàng theo Chúa là nguồn nước hằng sống của chúng ta.

2. BÀI ĐỌC I: (Xh 17, 3-7)

Chúa sai ông Môisen dẫn dân Do thái đi qua sa mạc về đất Chúa hứa. Dọc đường thiếu nước uống, họ kêu trách Chúa. Chúa cho ông lấy gậy đập vào đá: Nước chảy ra cho họ uống. Ðó là hình ảnh Chúa là nước hằng sống.

3. BÀI ĐỌC II: (Rm 5, 1-2.5-8)

Thánh Phaolô khẳng định Chúa thương chúng ta, cho Con Một Người chịu chết chuộc tội chúng ta, ban cho chúng ta nước hằng sống là ân sủng Chúa Thánh Thần.

———————————–

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế:   Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa ban nước hằng sống là Con Một Người cho chúng ta. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và dâng lời cầu nguyện :

1. Hội Thánh đã được lãnh nhận nước hằng sống là Ðức Kitô./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Hội Thánh / biết đem Chúa là Nước Hằng Sống đến cho mọi người, để tất cả họ được hưởng nhờ Ân huệ Chúa ban. 

2. Thế giới gặp lắm thiên tai,/ khiến nhiều người đói khát khổ sở./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho lãnh đạo các quốc gia / biết ứng cứu kịp thời những người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, xin cho có nhiều hội từ thiện tận tâm cứu giúp họ,/ để họ vượt qua những khó khăn thử thách. 

3. Chúa dùng Mùa Chay thanh luyện chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta nên người mới,/ để chúng ta biết nhìn lại đời sống chúng ta,/ biết ăn năn sám hối những lỗi lầm/ để thờ Chúa đích thực với tâm hồn thanh sạch. 

4. Mùa Chay là mùa cầu nguyện,/ mùa ăn chay bố thí./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta,/ biết tạo niềm vui cho mọi thành viên trong gia đình / bằng cách sống đức tin vững vàng,/ sốt sắng cầu nguyện,/ giảm bớt tiêu xài,/ để chia sẻ cơm áo cho người nghèo khổ.

Chủ tế:  Lạy Chúa,

Xin ban Con Một Chúa là Nước Hằng Sống cho chúng con. Xin cho chúng con hết lòng tin cậy Người, để được Người ban cho sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

WGPKT(08/03/2023) KONTUM