ĐTC Nói Với Các Chủng Sinh Mỹ: Lắng Nghe Chúa, Hiệp Hành Và Làm Chứng Tá

Sáng ngày 6/3/2023, gặp gỡ một nhóm chủng sinh của Đại chủng viện Saint Mary ở Cleveland, Ohio (Hoa Kỳ), nhân kỷ niệm 175 năm ngày thành lập chủng viện, Đức Thánh Cha đã khuyến khích họ lắng nghe Chúa sâu sắc hơn, cùng nhau bước đi trong sự hiệp thông và làm chứng cho đức tin của họ.

Ngỏ lời với các linh mục, phó tế, chủng sinh và nhân viên của Chủng viện, Đức Thánh Cha tạ ơn Thiên Chúa vì đã có rất nhiều linh mục được đào tạo bởi chủng viện trong gần hai thế kỷ. Ngài lưu ý rằng ngày nay chủng viện tiếp tục sứ mạng này bằng cách giáo dục và đào tạo các phó tế và thừa tác viên giáo dân “để hỗ trợ dân thánh của Chúa sống lời kêu gọi trở thành môn đệ truyền giáo.”

Đức Thánh Cha đã chỉ cho thấy sứ mạng đào tạo này có “tầm quan trọng hơn bao giờ hết” khi Giáo hội tiếp tục hành trình hiệp hành. Ngài nhấn mạnh ba yếu tố cốt yếu trong việc đào tạo các linh mục: lắng nghe Chúa, cùng nhau bước đi và làm chứng tá.

Lắng nghe Chúa

Trước hết, Đức Thánh Cha chỉ ra rằng lắng nghe Chúa là một đặc điểm thiết yếu, vì “tự mình chúng ta không thể làm được gì.” Từ nhận thức này, Đức Thánh Cha mời gọi các chủng sinh suy gẫm lời Chúa mỗi ngày, dành thời gian cầu nguyện, thinh lặng trước Nhà Tạm, và có sự trợ giúp đồng hành thiêng liêng.

Đức Thánh Cha nhận xét rằng đời sống chủng viện đã giúp phát triển thói quen cầu nguyện vốn là chìa khóa của thừa tác vụ, và việc lắng nghe Chúa giúp đáp lại đức tin của chúng ta để chúng ta có thể giảng dạy và loan báo một cách hữu hiệu “sự thật và vẻ đẹp của Tin Mừng một cách chân thực và vui tươi.”

Hiệp thông huynh đệ

Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào sâu tinh thần hiệp thông huynh đệ giữa những người trong chủng viện, cũng như với Giám mục của họ, với các tín hữu của Giáo hội địa phương, bao gồm cả các nam nữ tu sĩ và giáo dân, hướng tầm nhìn đến Giáo hội hoàn vũ. Ngài nói rằng sứ mạng mục vụ bao gồm việc chỉ ra con đường để tiến bước, bằng cách khích lệ người khác và luôn đồng hành với đoàn chiên.

Làm chứng tá

Theo Đức Thánh Cha, lắng nghe Lời Chúa và đồng hành với nhau giúp chúng ta làm chứng cho đức tin, trở thành “những dấu chỉ sống động của Chúa Giêsu hiện diện trên thế giới.” Ngài nói: “Giáo hội cần sự quảng đại và nhiệt thành của các con để chứng tỏ cho mọi người thấy rằng Thiên Chúa luôn ở bên chúng ta, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Cha cầu nguyện để trong các hoạt động tông đồ giáo dục và bác ái mà các con tham gia, các con sẽ luôn là dấu chỉ của một Giáo hội tiến lên, làm chứng và chia sẻ tình yêu thương xót của Chúa Giêsu với mọi người trong gia đình nhân loại, đặc biệt là những người nghèo và những người khốn khó.” (CSR_973_2023)

 

Hồng Thủy – Vatican News

Nguồn: Vatican News Tiếng Việt (07.03.2023)

WGPKT(08/03/2023) KONTUM