Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật VIII Thường Niên – Năm B – Chúa Ba Ngôi

DẪN LỄ

Chúa Nhật VIII Thường Niên – Năm B

Chúa Ba Ngôi

(Ðnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Thánh lễ hôm nay chúng ta mừng kính Chúa Ba Ngôi. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo. Đây là mầu nhiệm thâm sâu và cao cả nhất mà trí khôn và cả trí tưởng tượng của con người cũng không thể nào thấu hiểu hay hình dung được.

Chúa Ba Ngôi thương yêu loài người, muốn cứu rỗi mọi người, nên bảo chúng ta nhân danh Chúa làm Phép Rửa cho muôn dân, để họ được hưởng nhờ ơn cứu rỗi.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ, hân hoan mừng kính Một Chúa Ba Ngôi. Xin cho chúng ta biết noi gương Ba Ngôi, tôn trọng và đối thoại với nhau để xây dựng một cộng đoàn yêu thương và hợp nhất trong đa dạng như Ba Ngôi.

2. BÀI ĐỌC I: (Ðnl 4,32-34.39-40)

Ông Môisen nhắc cho dân Chúa nhớ: Chúa là Thiên Chúa của họ, đã thương cứu họ khỏi nô lệ Ai Cập. Vì thế, họ phải lo tuân giữ luật Chúa để Chúa bảo vệ họ và con cháu mai sau.

3. BÀI ĐỌC II: (Rm 8,14-17)

Thánh Phaolô chứng thật cho chúng ta biết rằng: Nhờ Chúa Thánh Thần, mà chúng ta, những người Kitô hữu, được nâng lên địa vị làm con Thiên Chúa, được gọi Chúa là Cha, và được đồng thừa tự với Ðức Kitô.

—————————-

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chúa Nhật VIII Thường Niên  – Năm B

Chúa Ba Ngôi

Chủ tế:  Anh chị em thân mến,

         Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm của tình yêu, một tình yêu sáng tạo, cứu độ và thánh hoá chúng ta; một tình yêu muốn hiệp thông với tất cả mọi người. Chúng ta hãy dâng lên Ba Ngôi lời cầu xin của chúng ta :

1. Hiệp thông phát xuất từ Thiên Chúa Ba Ngôi / và Hội Thánh phải qui hướng về Thiên Chúa Ba Ngôi./ Chúng ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh luôn là dấu chỉ và dụng cụ của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi.

 2. Thế giới và vũ trụ cũng phát xuất từ tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi./ Chúng ta hãy cầu xin cho các nhà cầm quyền cũng như mọi dân tộc / biết nhìn nhận Thiên Chúa là nguồn gốc và là cùng đích của mọi người mọi vật.

 3. Trong xã hội còn đầy dẫy những chia rẽ, bè phái, kỳ thị, hận thù, giết hại nhau./ Chúng ta hãy cầu xin cho mọi người sớm nhận biết rằng / người trong bốn bể đều là anh em con Một Chúa trên trời.

 4. Hội Thánh có sứ vụ đem mọi người về hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi./ Chúng ta hãy cầu xin cho Cộng đoàn xứ đạo chúng ta luôn sống hiệp thông với Chúa và với nhau / để có thể đem mọi người chung quanh về hiệp thông trong gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi.

 Chủ tế:

Lạy Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần Ba Ngôi chí thánh luôn hiệp thông với nhau; xin cho mỗi người chúng con biết dẹp bỏ mọi chia rẽ, kỳ thị, hận thù; để chúng con luôn sống hiệp thông với  nhau, như anh em trong một gia đình Thiên Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(21/05/2024) KONTUM