Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXXIV Thường Niên – Năm A – Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

DẪN LỄ

Lễ Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ – Năm A

(Ed 34,11-12.15-17; 1Cr 15,20-26.28: Mt 25,31-46)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 34 thường niên, Chúa nhật cuối cùng trong năm phụng vụ, chúng ta mừng kính Chúa Giêsu là Vua Vũ Trụ.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết: trong ngày tận thế, Chúa Giêsu là Vua vũ trụ sẽ phán xét và thưởng phạt mỗi người chúng ta, tùy theo việc “mến Chúa yêu người” chúng ta thực hiện lúc còn sống. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta hết lòng tôn kính Chúa Kitô là Vua chúng ta, và luôn tuân giữ luật yêu thương của Người. 

2. BÀI ĐỌC I: (Ed 34,11-12.15-17)

Ngôn sứ Êdêkien loan báo Thiên Chúa là Mục Tử. Người thương yêu chăm sóc đoàn chiên của Người, Người lo lắng cho từng con chiên tùy theo hiện trạng của nó.

3. BÀI ĐỌC II: (1Cr 15,20-26.28)

Thánh Phaolô nói về ngày cánh chung, ngày Ðức Kitô Vua chiến thắng mọi kẻ thù, kể cả sự chết. Và Người sẽ cho những kẻ tin Người được sống lại hưởng vinh quang với Người.

—————————-

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Lễ Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ

Chủ tế:  Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu là Vua vũ trụ và là vị Vua nhân ái. Chúng ta quyết tâm chọn Người làm Vua chúng ta và tha thiết cầu nguyện:

1. Hội Thánh thay mặt Chúa là Vua tình yêu nơi trần gian./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Hội Thánh,/ đặc biệt là các vị Mục Tử / luôn học hỏi tinh thần yêu thương, vị tha và phục vụ nơi Chúa Giêsu, Vua vũ trụ,/ để nêu gương sống bác ái yêu thương / cho hết thảy mọi người.

2. Nhiều người hiện nay thiếu cơm bánh / nhất là thiếu thốn tình thương./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu tận tình hy sinh,/ thương yêu giúp đỡ mọi người phần hồn cũng như phần xác, / nhất là người bần cùng khốn khó,/ để được Vua Giêsu chúc phúc / và đón vào quê Trời vinh phúc.

3. “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta / là làm cho chính Ta”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho chúng ta biết nhìn thấy Chúa trong anh chị em nghèo khổ,/ bất hạnh xung quanh mình,/ mà đem lòng yêu thương giúp đỡ.

4. “Những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / luôn sống thánh thiện công chính,/ nhiệt thành thực thi bác ái yêu thương,/ để ngày sau được hưởng hạnh phúc muôn đời.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu,

Chúa là Vua cai quản nhân loại bằng tình thương hy sinh của Chúa. Xin cho chúng con biết lấy tình thương bác ái mà đối xử với nhau. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(21/11/2023) KONTUM