Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Truyền Tin (08.04.2024)

DẪN LỄ

LỄ TRUYỀN TIN

Ngày 08 Tháng 04

(Is 7,10-14 ; 8,10 ; Dt 10,4-10 ; Lc 1,26-38)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay Giáo Hội mừng kính Mầu nhiệm Nhập Thể và ơn gọi của Đức Maria, còn gọi là lễ Truyền Tin. Đây là biến cố trọng đại khởi đầu công trình cứu độ nhân loại. Thiên thần đến thăm viếng, chúc mừng Mẹ đầy ơn phúc và xin Mẹ cộng tác vào công trình cứu chuộc của Thiên Chúa.

Với lời xin vâng của Đức Maria “này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền”, Thiên Chúa đã có thể thực hiện kế hoạch cứu độ của Ngài.

    Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết noi gương Mẹ, luôn tin tưởng và vâng lời Chúa.

2. BÀI ĐỌC I: (Is 7,10-14 ; 8,10)

Thiên Chúa tiên báo qua ngôn sứ Isaia rằng : “Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là Em-ma-nu-en”. Thiếu nữ chính là Mẹ maria và Emmanuen chính là Chúa Giêsu nhập thể làm người để cứu chuộc nhân loại.

3. BÀI ĐỌC II: (Dt 10,4-10)

Thi hành ý muốn của Thiên Chúa cao trọng hơn các hy lễ toàn thiêu và hiến tế chiên bò. Vì thế, Chúa Giêsu đã thiết lập lễ tế mới: đó là sự vâng phục Thiên Chúa và tự hiến tế thân mình làm giá cứu chuộc nhân loại.

—————————-

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

LỄ TRUYỀN TIN

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Đức Trinh Nữ Maria đã không ngần ngại thưa xin vâng khi được Thiên Chúa ngỏ lời cộng tác vào chương trình cứu độ. Noi gương Mẹ, giờ đây chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện xin:

1. “ Này tôi xin đến để thực thi ý Chúa”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh / biết noi gương Mẹ,/ luôn trung thành cộng tác với Chúa trong sứ mạng cứu rỗi thế gian.

 2. “Này tôi là tôi tớ Chúa”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trên thế giới / luôn nhớ mình là tôi trung của Chúa / và luôn khiêm tốn sống trước mặt Chúa như Mẹ Maria,/ biết lắng nghe Lời Chúa và thực hành mọi điều Chúa dạy.

 3. “Tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu,/ trong năm Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội này,/ biết Xin Vâng như Mẹ,/ biết sống vâng phục ý muốn của Chúa,/ sẵn sàng tham gia phục vụ Giáo hội, phục vụ Chúa,/ để được Chúa đồng hành và hướng dẫn vào đường thánh thiện mọi nơi mọi lúc.

 4. “Kính chào Bà đầy ơn phúc”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho giới bà mẹ và giới thanh nữ trong giáo xứ chúng ta / biết theo gương và theo nét dịu hiền của Mẹ Maria / sống đoan trang đạo hạnh,/ để làm tròn bổn phận của mình trong gia đình,/ và làm đẹp cho xã hội và Hội Thánh.

 Chủ tế: Lạy Chúa,

 Nhờ lời thưa “xin vâng” trọn vẹn tuyệt hảo của Đức Maria, mà Ý Chúa được thực hiện. Xin cho chúng con cũng biết vâng phục thánh ý Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(03/04/2024) KONTUM