Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm B

DẪN LỄ

Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm B

LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA

(Cv 4,32-35; 1Ga 5,1-6; Ga 20,19-31)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Người đang sống giữa chúng ta, ban cho chúng ta bình an thật, niềm vui thật của Người, nhất là củng cố niềm tin cho chúng ta.

Phụng vụ Chúa Nhật thứ 2 Phục Sinh hôm nay hướng về lòng nhân lành hay thương xót của Thiên Chúa. Cuộc khổ nạn thập giá của Chúa Kitô là biểu hiện cao nhất, mạnh mẽ nhất của Lòng Thương Xót Chúa dành cho nhân loại. Vì thế Lời Chúa hôm nay phải được lắng nghe và suy niệm theo hướng chúc tụng, tôn vinh và cảm tạ Lòng Chúa Xót Thương!

Cậy nhờ Lòng Từ ái của Chúa, xin cho chúng ta luôn trung thành với sứ mạng loan báo phẩm giá sự sống, tình thương và ơn cứu độ mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chúng ta phấn khởi dâng Thánh Lễ, hân hoan mừng Chúa sống lại vinh hiển, và tạ ơn Người vì những ơn lành người thương ban cho chúng ta.

2. BÀI ĐỌC I: (Cv 4,32-35)

Các tín hữu sơ khai tin Chúa sống lại, nên chuyên cần cầu nguyện dự lễ, sống bác ái, thương yêu giúp đỡ nhau và nhiều người tin theo Chúa.  Nhờ đó mỗi người được nhận lãnh tùy theo nhu cầu của mình.

3. BÀI ĐỌC II: (1Ga 5,1-6)

Thánh Gioan quả quyết: Ai tin Chúa Giêsu là Ðấng Thiên Sai và là Con Thiên Chúa thì sinh bởi Thiên Chúa. Họ sẽ thắng thế gian nhờ tin vào Ðấng Phục Sinh. Xin cho chúng ta hết lòng tin Chúa.

—————————-

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm B

LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA

Chủ tế:

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu sống lại củng cố niềm tin, và sai chúng ta đi làm chứng cho Người. Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và phấn khởi cầu xin :

1. “Các Tông đồ dùng quyền năng cao cả mà làm chứng việc Chúa Giêsu Kitô,/ Chúa chúng ta sống lại”./ Xin cho các vị Chủ chăn trong Hội Thánh / dùng quyền uy,/ sự thánh thiện,/ gương sáng và lời giáo huấn,/ hướng dẫn mọi người tin nhận Chúa Kitô Phục sinh,/ hầu được ơn cứu rỗi.

 2. “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”./ Xin cho các dòng tu làm việc tông đồ / ý thức lệnh truyền của Chúa,/ mà hăng hái lên đường rao giảng Tin Mừng cho anh chị em sắc tộc / đang khát vọng chân lý.

 3. “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa con”./ Xin ánh sáng Phục sinh của Chúa,/ mở mắt tâm hồn người Do thái,/ để họ nhận ra Chúa Giêsu / chính là Đấng họ trông đợi đã đến,/ để sau thời gian nghi ngờ,/ họ cùng với tông đồ Tôma lên tiếng tuyên xưng đức tin.

 4. “Đây là cuộc thắng trận thế gian, là chính đức tin của chúng ta”./ Xin cho các tín hữu trong Giáo xứ chúng ta biết lấy đức tin làm vũ khí chiến thắng tội lỗi / và những thử thách trong cuộc sống đạo,/ luôn noi gương các tông đồ làm chứng cho Chúa Kitô Phục sinh,/ bằng đời sống bác ái và gương mẫu hằng ngày.

 Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu,

Chúa biết chúng con hèn kém và tội lỗi. Xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con trung thành tin theo Chúa và làm chứng Chúa sống lại. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(03/04/2024) KONTUM