Dẫn Lễ Và Lời Nguyện (01.08.2021 – Chúa Nhật XVIII Thường Niên –Năm B)

Lương Thực Chúa Ban

 (Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35)

 

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

 

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 18 thường niên. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta biết: Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống, nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng cho chúng ta.

Xưa Chúa đã ban bánh manna cho dân Chúa ăn, để đi về đến đất Chúa hứa. Nay Chúa Giêsu lấy Thịt Máu Thánh Người nuôi dưỡng chúng ta, giúp chúng ta thắng mọi gian lao thử thách, đi về đến Quê hương thật hưởng phúc muôn đời.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta khát khao của ăn thiêng liêng Chúa ban, và luôn dọn mình xứng đáng rước Chúa mỗi khi tham dự thánh lễ.

  • BÀI ĐỌC I: (Xh 16,2-4.12-15)

Trên đường về đất hứa, dân Chúa đói khát, kêu than oán trách Môi-sê tại sao lại đưa họ ra khỏi Ai-cập để họ phải chết đói giữa sa mạc khô cằn, vì thế Chúa đã ban bánh manna và chim cút cho họ ăn.  

  • BÀI ĐỌC II: (Êp 4,17-20.24)

Thánh Phaolô khuyên các tín hữu nghe Lời Chúa Giêsu: từ bỏ nếp sống cũ, tư tưởng cũ và tinh thần cũ. Thay vào đó, hãy mặc lấy con người mới, tinh thần mới và cách sống mới như Đức Kitô.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống. Ai ăn Bánh này sẽ sống muôn đời. Chúng ta tin tưởng cảm tạ Chúa và khẩn khoản nài xin :

  1. Mình Máu Thánh Chúa Giêsu là sức mạnh / và là nguồn sống cho dân Chúa trên đường về Quê Trời./ Xin cho mọi thành phần Hội Thánh tin tưởng chạy đến với Bí Tích Thánh Thể / là nguồn trợ lực cần thiết hằng ngày cho Hội Thánh và cho hết thảy mọi người.
  1. Nhiều Kitô hữu chểnh mãng tham dự Thánh Lễ và rước Chúa./ Xin cho họ biết quan tâm chú trọng đến của ăn thiêng liêng,/ và biết rằng chính Chúa Kitô là nguồn sống đích thực trường tồn của mọi người.
  1. Chúa Giêsu bảo:/ “Việc Thiên Chúa muốn cho anh em làm là tin vào Ðấng Người sai đến”./ Xin cho mọi người tin thật Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế duy nhất của nhân loại,/ và biết tìm đến Chúa trên bàn tiệc Thánh Thể,/ để được Chúa dưỡng nuôi xác hồn.
  1. Thánh Giacôbê xác quyết:/ “Ðức tin không việc làm là đức tin chết”./ Xin cho các tín hữu cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết sống đức tin bằng việc làm cụ thể,/ là siêng năng tham dự Thánh lễ, rước Chúa và thương yêu giúp đỡ mọi người chung quanh.
  • Chủ tế: Lạy Đức Giêsu,

Chúa là Bánh Hằng Sống muôi dưỡng linh hồn chúng con. Xin cho chúng con hết lòng tin kính Chúa, siêng năng tham dự thánh lễ và rước Chúa để được sống hạnh phúc muôn đời. Chúa là Đấng hằng sống hiển trị muôn đời.

WGPKT(31/07/2021) KONTUM