Dẫn Lễ Và Lời Nguyện (02.08.2020 – Chúa Nhật XVIII Thường Niên – Năm A)

Lương Thực

(Is 55,1-3; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 18 thường niên, là mùa chúng ta kính nhớ toàn thể cuộc sống 33 năm của Chúa Giêsu ở thế gian.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ: Chúa thương ban lương thực nuôi dưỡng hồn xác chúng ta.

Chúng ta sốt sắng hiệp dâng Thánh Lễ, cảm tạ Chúa đã yêu thương chúng ta, vì đã ban cho chúng ta chính thân thể Người để nuôi dưỡng hồn xác chúng ta. Người ở lại và hiện diện với chúng ta mỗi ngày.

  1. BÀI ĐỌC I: (Is 55,1-3)

Isaia loan báo: Chúa mời gọi những người nghèo khổ đói khát đến dùng tiệc đã dọn sẵn cho họ. Chúa thương loài người. Người luôn thỏa mãn mọi nhu cầu của họ cũng như của chúng ta.

  1. BÀI ĐỌC II: (Rm 8,35.37-39)

Thánh Phaolô khẳng định không gì có thể tách lìa chúng ta khỏi tình thương Chúa Kitô, kể cả “gian truân, cùng khốn, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo”.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế:

 Anh chị em thân mến,

Chúa thương loài người, luôn nuôi dưỡng hồn xác mọi người. Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và cùng dâng lời cầu xin :

  1. Chúa trao cho Hội thánh sứ mạng cung cấp lương thực hồn xác cho nhân loại./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị Mục tử trong Hội thánh luôn chu toàn Thiên chức tư tế đại diện Chúa ở trần gian,/ bằng cách rao giảng Lời Chúa,/ cử hành phụng vụ Thánh Thể / và thực hành bác ái yêu thương.
  1. Nhiều người vì khó khăn nghèo khó đã bán rẽ lương tâm,/ phẩm giá,/ kể cả đức tin của mình./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương cho họ biết can đảm vượt qua những khó khăn thử thách/ và luôn sống “đói cho sạch rách cho thơm”.
  1. Chúa Giêsu bảo:/ “Anh em hãy lo cho họ ăn”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu nghe lời dạy bảo của Chúa,/ biết sống bác ái yêu thương,/ sẵn lòng chia cơm sẻ áo cho người nghèo khổ bất hạnh xung quanh mình.
  1. Không gì có thể tách chúng ta khỏi tình thương Chúa Kitô./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta,/ vì tình yêu gia đình,/ luôn hướng gia đình mình tin tưởng phó thác vào Chúa,/ nhất là khi gặp gian nan thử thách ở đời.
  • Chủ tế:

Lạy Đức Giêsu,

Chúa thương nuôi dưỡng hồn xác chúng con. Xin cho chúng con biết làm theo Lời Chúa dạy, luôn thương yêu giúp đỡ hồn xác anh chị em chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.