Dẫn Lễ Và Lời Nguyện (21.11.2021 – Chúa Nhật XXXIX Thường Niên – Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ – Năm B)

Nước Của Tôi

(Ðn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33b-37)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật cuối cùng trong năm Phụng Vụ. Chúng ta hiệp với Hội Thánh mừng kính Chúa Giêsu là Vua.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta biết Chúa Giêsu là Vua tối cao, là Vua nhân từ, là Vua yêu thương và giàu lòng Thương Xót. Mừng kính Chúa Giêsu Vua là chúng ta nhớ bổn phận chúng ta là con dân của Người, phải làm chứng cho Người.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết chọn Chúa Giêsu làm Vua điều khiển cuộc đời chúng ta và gia đình chúng ta.

  • BÀI ĐỌC I: (Đn 7,13-14)

Ngôn sứ Ðaniel loan báo Chúa Giêsu được Chúa Cha trao ban vương quyền và vinh quang, đó là quyền thống trị tất cả loài người. Vương quyền Người vĩnh cửu và muôn dân phải tuân phục.

  • BÀI ĐỌC II: (Kn 1,5-8)

Chúa Giêsu là Vua trên hết các vua. Người đã chịu chết và sống lại để chuộc tội chúng ta. Vì yêu thương, Ngài đã lấy Máu mình rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Người là khởi thủy và cùng đích muôn loài muôn vật.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu là Vua tối cao. người là Vua sự thật và là vua hy sinh chuộc tội chúng ta. Chúng ta tôn phong Người làm vua và tha thiết cầu nguyện :

  1. Đức Giêsu là Vua đến trần gian để làm chứng về sự thật là chính Thiên Chúa./ Xin cho mọi thành phần Hội Thánh luôn nhiệt tâm hoàn thành sứ mạng bằng chính đời sống đức tin của mình,/ và luôn tuân lệnh Người để làm chứng cho mọi người rằng Thiên Chúa là tình yêu.
  1. Đức Giêsu là Vua nhưng Nước Người không thuộc về thế gian này./ Xin cho các nhà lãnh đạo các nước trần gian hiểu rằng :/ Nước Chúa không cạnh tranh quyền lực với các nước nơi trần thế,/ nhưng đem lại sự thật,/ công lý và hòa bình cho mọi dân mọi nước.
  1. Đức Giêsu là Vua tự hiến để cứu độ mọi người./ Xin cho những người đang bị áp bức, bóc lột, tù đày / và những người nghèo đói, dốt nát / sớm được Người giải thoát để sống như công dân trong Nước Chúa / và được về đến cõi phúc chân thật muôn đời.
  1. Đức Giêsu là Vua tình yêu, Người cai trị bằng phục vụ./ Xin cho anh chị em trong giáo xứ chúng ta là công dân Nước Chúa / biết kính tôn Chúa, yêu thương tha nhân và noi gương Chúa phục vụ mọi người chung quanh.
  • Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đến thế gian làm chứng cho sự thật là Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết làm chứng Chúa là Vua chân thật của mọi loài. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(20/11/2021) KONTUM