Nước Của Tôi – CN XXXIV Thường Niên – Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ – Năm B (CN.21.11.2021)

BÀI ĐỌC I:  Ðn 7, 13-14

“Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu”.

Bài trích sách Tiên tri Ðaniel.

Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy như Con Người đến trong đám mây trên trời, Ngài tiến đến vị Bô Lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lão. Vị nầy ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc: tất cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài; quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất; vương quốc của Ngài không khi nào bị phá huỷ.

Ðó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Kh 1, 5-8

“Người là thủ lãnh các vua trần thế: Người đã làm cho chúng ta nên vương quốc”.

Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.

Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô, là chứng tá trung thành, là trưởng tử kẻ chết, là thủ lãnh các vua trần thế, là Ðấng đã yêu thương chúng ta, Người đã dùng máu Người mà rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi, và đã làm cho chúng ta trở nên vương quốc và tư tế của Thiên Chúa, Cha của Người. Nguyện chúc Người được vinh quang và quyền lực muôn đời. Amen.

Kìa, Người đến trong đám mây, mọi con mắt đã nhìn thấy Người, và cả những kẻ đã đâm Người cũng nhìn thấy Người, các chủng tộc trên địa cầu sẽ than khóc Người. Thật như vậy. Amen.

Chúa là Thiên Chúa, Ðấng đang có, đã có, và sẽ đến, là Ðấng Toàn Năng phán: “Ta là Alpha và Ômêga, là nguyên thuỷ và là cứu cánh”.

Ðó là lời Chúa.

Lời Chúa: Ga 18, 33b-37

“Quan nói đúng: Tôi là Vua”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: “Ông có phải là Vua dân Do-thái không?” Chúa Giêsu đáp: “Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?” Philatô đáp: “Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?” Chúa Giêsu đáp: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này”. Philatô hỏi lại: “Vậy ông là Vua ư?” Chúa Giêsu đáp: “Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi”.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm 1:     Linh mục Giuse Nguyễn Hữu An 

Nước Của Tôi

Trước toà án Philatô, Đức Giêsu đã khẳng định: “Tôi sinh ra và đã đến thế gian vì điều này: đó là để làm chứng cho sự thật”. Sự thật mà Ngài tuyên bố là ý định cứu rỗi của Thiên Chúa: “Thiên Chúa đã sai Con Một Ngài đến để cứu độ thế gian”.Vương quốc của Vua Giêsu là vương quốc của sự thật và “Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng Tôi”.

Nhiều lần Đức Giêsu đã khước từ làm vua theo kiểu trần thế. Vương quốc trần gian do con người thiết lập bằng sức mạnh, thường đem lại giàu sang và vinh quang. Đức Giêsu từ chối loại vương quốc huy hoàng do Satan đề nghị: Nếu ông quỳ gối thờ lạy tôi, tôi sẽ cho ông mọi vương quốc làm sản nghiệp. Sau phép lạ hoá bánh ra nhiều “dân Do thái muốn tôn Đức Giêsu làm vua, nhưng Ngài trốn lên núi”. Khi trả lời cho những kẻ gài bẫy: “chúng tôi có phải nộp thuế cho Xêza không?”, Đức Giêsu đáp: “của Xêza hãy trả cho Xêza, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa”. Đặc biệt trong phiên toà xét xử, Philatô hỏi Đức Giêsu: “Ông có phải là vua dân Do thái không?”, Đức Giêsu đã tuyên bố Tôi là Vua, nhưng Ngài xác định: Nước tôi không thuộc về thế gian này”.

Nước tôi: Chúa Giêsu xác định, Ngài là Vua, vì có một Nước để Ngài thống trị; cho nên Ngài mới nói: Nước tôi, nghĩa là Nước của tôi. Vậy, Nước của tôi là nước nào?

1. Đó là Nước của Sự Thật

Nước của trần gian là nước của chính trị. Mà chính trị nào lại không có thủ đoạn và lừa đảo. Nhìn chung, các vua trần gian thì tham lam, ích kỷ, dâm ô. Khi đã chiếm được ngai vàng, họ coi thần dân như bầy tôi, giang sơn đất nước là tài sản riêng của họ: “Thần dân của trẫm. Giang sơn của trẫm”. Nghi ngờ kẻ nào có ý phản loạn thì giết ngay tức khắc và còn tru di cả tam tộc cửu tộc nữa.Nếu muốn đổi triều đại, phải chiến tranh giành giật đẫm máu. Đọc lịch sử Việt Nam, mỗi thay đổi triều vua từ Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê… toàn là máu và nước mắt. Đến đời Nguyễn Ánh tự xưng là Gia Long hoàng đế, làm vua từ năm 1802, cha truyền con nối kéo dài hơn 100 năm. Năm 1945, vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn là Bảo Đại thoái vị…

Nước của Vua Giêsu là Nước sự thật thuộc thế giới niềm tin, thế giới tâm linh trong tâm hồn con người. Nước sự thật đó hoàn toàn khác biệt với đế quốc của Xêza hay bất cứ đế quốc nào, chủ nghĩa nào. Nuớc của Xêza chỉ cai trị thể xác loài người, còn Nước sự thật chiếm trọn lòng người.Thế lực của Xêza là quân đội khí giới nhà tù. Sức mạnh Nước sự thật là niềm tin yêu thương tha thứ. Dù rộng lớn, đế quốc Xêza cũng bị giới hạn, còn Nước sự thật vô biên, được thiết lập mọi nơi. Các triều đại phong kiến, các thể chế chính trị cũng đã và đang chấm dứt trong dòng thời gian như đế quốc của Xêza, chỉ còn vương quốc sự thật và niềm tin là tồn tại muôn đời.

Chính niềm tin tôn giáo dạy chúng ta rằng: mục đích tối thượng của các tôn giáo là hướng con người đến chân thiện mỹ.Qua không gian thời gian,trải qua bể dâu của lịch sử với những thao thức băn khoăn của kiếp người, con người luôn luôn tìm đến niềm tin tôn giáo. Con người tiếp nhận sự sống từ chính nguồn sống là Thiên Chúa như trái đất nhận lãnh ánh sáng từ mặt trời.Thiếu ánh sáng mặt trời thì không có sự sống trên trái đất. Cũng thế, không có Thiên Chúa thì không thể có sự sống.Thiên Chúa thông ban sự sống cho con người vì Thiên Chúa yêu thương con người.Thiên Chúa yêu thương mọi người ngay cả những ai chối bỏ và thù ghét Ngài.Con người là hình ảnh cao quý của Thiên Chúa.Thánh thiện hay tội lỗi, giàu sang hay nghèo hèn, bạn hữu hay thù địch, mỗi con người đều là hình ảnhThiên Chúa. Chỉ xuyên qua niềm tin và tình thương con người mới đến được với Thiên Chúa. Với sức mạnh niềm tin, chúng ta khẳng định rằng: trên vạn nẻo đường của cuộc đời mỗi người, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu Thiên Chúa luôn có mặt để hướng dẫn nâng đỡ chúng ta.Sống cho hạnh phúc của tha nhân, đó là sự thật mà mỗi thần dân sống trong Nước sự thật  của Vua Giêsu được mời gọi thể hiện mỗi ngày.

2. Đó Nước của Tình Yêu

Chúa Giêsu là Vua Tình Yêu. Chính tình yêu là sức mạnh của nước Ngài thiết lập. Đức Kitô là vua, nhưng lại rất khác với các vua trần thế ở chỗ: để cai trị, các vua thế gian dùng quyền lực, còn Ngài dùng tình thương. Ngài yêu thương mọi người, như người mục tử tốt lành yêu thương chăn dắt đoàn chiên, biết rõ từng con chiên một, và sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì lợi ích của chiên (Ga 10,11-16). Luật pháp trong nước của Ngài là sống trong Tình Yêu. Một Tình Yêu trọn vẹn theo chiều dọc là Thiên Chúa. Một Tình Yêu chan hòa theo chiều ngang đối với đồng loại của mình.

“Khi một mình đối diện với những ghen ghét thù hận của đám đông, Đức Giêsu muốn dạy ta biết Thiên Chúa là tình yêu. Đức Giêsu là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa trên trần gian. Vì yêu thương mà Ngài đã xuống trần gian. Ngài đã yêu thương cho đến chết vì yêu. Đó là tình yêu lớn lao nhất như lời Ngài nói: “Không có tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu của người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu”. Dù những thù hận vây bọc, nhưng Đức Giêsu vẫn yêu thương. Hôm nay đơn thân độc mã trong vòng vây của hận thù, Đức Giêsu vẫn xưng vương để cho ta thấy: tình yêu thương đã chiến thắng. Hận thù đem lại chết chóc, chỉ có tình yêu thương mới cứu được thế giới. Đức Giêsu đã chiến thắng. Ngài là Đấng đầu tiên từ trong kẻ chết sống lại. Với chiến thắng, Đức Giêsu mở cửa nước của Ngài. Đó là nước của Sự Thật. Chỉ những ai thuộc về sự thật mới được vào. Và những ai thuộc về sự thật phải biết chiến thắng sự giả trá. Sự giả trá đó là sự chết, đó là những vinh hoa phú quý trần gian và đó là lòng thù hận ghen ghét. Hiểu biết sự thật, đập tan sự dối trá, ta mới tiến vào Nước Sự Sống theo bước Đức Giêsu Kitô. Với chiến thắng Ngài thật sự là Đường dẫn đến Sự Thật và Sự Sống muôn đời”. (ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt).

Trong bài đọc 2, Thánh Gioan xác tín: “Đức Giêsu Kitô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết chỗi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian, ban cho anh em ân sủng và bình an. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người” (Kh 1,5-6). Thánh Phaolô cũng xác định: “Nước Thiên Chúa là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần” (Rm 14,17). Vua Giêsu đã thi hành vương quyền bằng cách yêu thương mọi người đến nỗi sẵn sàng hiến cả mạng sống.

Yêu Thương là một mệnh lệnh có tính cách bắt buộc, Chúa Giêsu đã ban bố giới luật yêu thương: “Thầy ban cho các con một điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau”. Yêu Thương đã trở thành một giới răn quan trọng nhất như là giới răn kính mến Thiên Chúa.

Tình yêu thương của Chúa Giêsu đã trở nên nguồn cảm hứng vô tận cho biết bao nhiêu sáng kiến, bao nhiêu tổ chức, bao nhiêu phong trào, bao nhiêu dòng tu chuyên lo dấn thân phục vụ trong yêu thương. 

Tình yêu chi phối mọi sinh hoạt cuộc đời. Con người đau khổ vì không có tình yêu. Chúa là tình yêu. Chỉ những ai biết tìm đến với Ngài, được Ngài thông truyền cho tình yêu, họ mới biết mở mắt để nhận ra được mọi người anh em, như thế mới có thể yêu thương. Bản tính của tình yêu là cho đi điều tốt lành. Ai sống yêu thương thì thuộc về Chúa, là thần dân của Ngài. Nước của Chúa Kitô Vua là nước của tình yêu. Muốn vào nước ấy, phải là người có lòng yêu mến Chúa và yêu thương anh em thật sự.

3. Nước của Tôi: Sự Thật và Tình Yêu.

Nước của Sự Thật: “Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng Tôi”. Đứng về phía sự thật là chấp nhận mạc khải của Chúa Giêsu và coi đó là nguyên tắc của đời sống mình, là để Sự Thật hướng dẫn mình. Sự Thật đó là chính Chúa Giêsu. Nghe tiếng của Chúa là tìm hiểu và sống Lời của Ngài.

Nước của Tình yêu: “Con người không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ hiến mạng sống cho nhiều người”. Chúa mời gọi những ai theo Ngài phải biết sống vị tha và yêu thương. Trong vương quốc Tình Yêu, Ngài không chấp nhận bạo động, hiềm thù, vì uy quyền được xây dựng trên phục vụ và ai làm lớn phải làm người phục vụ.

Nước của Ngài không có sức mạnh của vũ khí và quân đội mà chỉ có sức mạnh của yêu thương và tha thứ. Nước của Ngài không có tên trên bản đồ thế giới, nhưng lại ở trong trái tim con người. Chỉ những ai tin và sống trong tình thương Thiên Chúa mới thuộc Nước của Ngài.Trong vương quốc này, Chúa Giêsu đã công bố sự thật quan trọng nhất là mọi người biết Thiên Chúa là Người Cha rất yêu thương và tất cả nhân loại là con cái của Người và là anh chị em với nhau, yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương, như là dấu chứng người môn đệ của Ngài.

Năm phụng vụ mở đầu bằng mầu nhiệm Nhập thể và kết thúc bằng vương quyền viên mãn của Đức Kitô. Đặt lễ Chúa Kitô Vua trong Chúa nhật cuối cùng năm phụng vụ, Giáo Hội nhắc nhở rằng, Đức Kitô chính là Vua của vũ trụ, Ngài là Chủ của thời gian, Chủ của lịch sử nhân loại và là Chủ của lịch sử mỗi người chúng ta. Chúa Kitô vượt trên thời gian để mãi mãi là vị Vua vĩnh cửu.

Lạy Chúa Giêsu là Vua Sự Thật và Tình Yêu, Chúa đã yêu thế giới đến nỗi đã ban chính sự sống mình. Xin Chúa chiếm hết tất cả con người chúng con từ tư tưởng, lời nói, việc làm, để chúng con không còn thuộc về thế giới của bóng tối, của tội lỗi, nhưng thuộc về vương quyền của Chúa, là vương quyền của sự sống và chân lý, của ân sủng và thánh  thiện, của công lý và hoà bình. Amen.

————————

Suy niệm 2:     Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

“… Vậy ông là Vua sao?… Chúa Giêsu đáp:
Chính Ngài nói rằng tôi là Vua…
nhưng nước tôi không thuộc thế gian này… ” 
(Ga 18, 33-37)

   1/ Vua theo nghĩa chính trị… là người đứng đầu một lãnh thổ có chủ quyền, có ranh giới, có quân quốc, khí tài, có hiến pháp và hệ thống hành chánh… đó là nước trần gian.

   2/ Vua còn có nghĩa là người trổi vượt trong lãnh vực nào đó thí dụ Rockfeller được gọi là Vua dầu hỏa; PêlêVua bóng đá…

   3/ Chúa Giêsu xác định: “Nước Tôi không thuộc về thế gian này” (Nước tôi là Nước Sự Thật). “Tôi sinh ra là để làm chứng cho sự thật. Ai yêu sự thật thì theo tôi”.

   4/ Chúa Giêsu xưng mình là Vua Sự Thật cũng có nghĩa Người là Thiên Chúa vì chỉ có Thiên Chúa mới là sự thật tuyệt đối: “Tôi là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14, 6).

   5/ Đối lập với Vua Sự Thậtma quỷ, vua dối trá: “Nó nói dối và là Cha của sự gian dối” (Ga 8, 44).

   6/ “Nước tôi không thuộc thế gian này”. Như vậy là có 2 nước đối nghịch nhau: Nước Chúa, Nước Sự Thật, có Chúa làm Vua nước thế gian, nước dối trá có ma qủy làm vua.

   7/ Ai yêu chuộng sự thật, sống chân thật với Chúa, với tha nhân và với lương tâm mình… thì thuộc về Nước Chúa, là con cái Chúa, có Nước Trời làm gia nghiệp. Ai thích sống gian dối, lừa gạt mọi người để thủ lợi cho mình (như xã hội hôm nay: cà phê pin, vú heo thối thành vú dê, than tre thành thuốc chữa ung thư… ) thì thuộc nước satan, có vua satan và hỏa ngục làm gia nghiệp.

***********

            Lạy Chúa Giêsu là Vua Chân lý, xin cho chúng con biết yêu chuộng sự thật, biết sống chân thật với Chúa, với tha nhân và chính mình để chúng con luôn được ở trong nước Chúa. Amen. 

——————————

Suy niệm 3:     Linh mục Phêrô Nguyễn Vân Đông

1. Chúa Giêsu là một vị vua lạ lùng nhất thế giới : Ngai của Người là cây thập tự giá; vương miện của Người là mão gai; vương trượng của Người là cây gậy nứa . Hãy tìm xem thử trên thế gian này có vị vua nào như vậy không ? Chúng ta rất may mắn được làm thần dân của Vua Giêsu nhé : Vì Người chịu sỉ nhục, chịu đòn vọt đau đớn là để đền tội cho chúng ta; Người tình nguyện chết là để chúng ta được sống ! Tất cả là vì yêu thương mà thôi.

2. Chúa Giêsu “tuyên bố” mình là vua vào thời điểm cũng không giống vua nào trên trần gian xưa nay ! Các môn đệ chí cốt thì trốn hết vì sợ họa lây, một môn đệ thì bán thầy mình để lấy tiền, một môn đệ khác thì chối bai bải thầy mình với một đứa con gái đầy tớ, thân bị đánh nhừ đòn, bị sỉ nhục tột cùng, bị nhạo báng chế nhạo như đồ điên . . . Chính lúc như vậy, Chúa Giêsu tuyên bố với quan tổng trấn Philato, kẻ ký “sắc lệnh” kết án tử hình mình rằng: Tôi là vua !

“Ông Philato liền hỏi: Vậy ông là vua sao ? Đức Giêsu đáp: Chính ngài nói rằng tôi là vua.”Nước tôi không thuộc về thế gian này. . . “ (Ga 18,36)

Bản án để trên đầu cây thập giá có ba thứ tiếng: Latinh, Hy Lạp và Do Thái nói về người bị tử hình là ai cho dân chúng biết, để như thế này: Giêsu người làng Nazaret vua dân Do Thái !

Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ Công giáo, chúng ta mừng kính vị Vua Giêsu này. Nhưng bây giờ thì Giáo Hội lại khẳng định:

Đức Giêsu Kito VUA VŨ TRỤ !

3. Quân chủ và Dân chủ :

Quân chủ thì có vua, cha truyền con nối, cầm quyền sinh tử trên dân . . . Người dân không thích thì lật đổ rồi lập cái gọi là thể chế dân chủ, dân làm chủ ! Thật ra không hẳn quân chủ là xấu hay dân chủ là tốt. Trong giòng lịch sử đã có những vị vua rất thánh thiện, rồi có những chế độ gọi là “dân làm chủ” thì lại không tốt tí nào, mà còn độc tài độc ác hơn chế độ quân chủ mà họ đã lật đổ. Tốt hay xấu là do tự con người hơn là do chế độ.

Chúa Giêsu phán : Nước tôi không thuộc về thế gian này (và nhất định không giống như các nước trên thế gian này) . Mình rất muốn Chúa Giêsu là Vua của mình vì Chúa Giêsu là trên cả tuyệt vời !

4. Đạo Công giáo không bao giờ thấy người ta hô khẩu hiệu kiểu như : “ Chúa Giêsu : Muôn năm ! Muôn năm ! Muôn năm ! “ Nhưng các chế độ trần gian đều làm như vậy cả ! Không thích cũng phải hô to không thì không yên với các ngài lãnh đạo độc tài đâu, mà độc tài thì không có ai thích cả ! Ngay cả các nhà độc tài cũng biết là người dân không ưa họ. Họ cố chịu đấm ăn xôi thôi. Xôi ngon mà ! Ai làm trái ý, nếu không giết công khai thì bí mật thủ tiêu. Chính trị mà. Cầm quyền mà !

Rồi mình muốn nói về các Đức Giáo Hoàng trong Giáo Hội . “Hoàng” cũng có nghĩa là vua. “Vua đạo” ! Không nói được đây là quân chủ hay dân chủ . Giáo hoàng không cha truyền con nối, không do dân Công giáo bầu mà là do Chúa chọn. Có trách nhiệm không giới hạn trong nước Vatican nhỏ bé, mà trên cả thế giới luôn. Không có một lãnh đạo nào khi đi nước khác mà được tiếp đón trọng thị và được lắng nghe như các Đức Giáo Hoàng. Hai ngàn năm rồi, có vị bị tù đày, bị giết chết do các vua trần thế, nhưng Giáo Hội không bị tiêu diệt như các thể chế trên trần thế. Được làm vua, thua làm giặc thì thế gian thiếu gì. Ngay tại nước mình cũng từng như vậy mà.

Vậy thì Giáo Hoàng là ai ? Giáo hoàng là đại diện của Vua Giêsu trên trần gian. Giáo hoàng có mặt là Giêsu có mặt, Giáo hoàng nói Lời của Giêsu nên mọi người đều lắng nghe. Giáo hoàng đến đâu là người ta tập trung tới đó rất đông đảo ! Khỏi phải quảng cáo. Không có lãnh đạo trần gian nào được như thế cả. Người ta hay bảo: linh mục là Chúa Kito khác , thì huống hồ là Giáo Hoàng. Có vị Giáo hoàng lại tự nhận mình là đầy tớ của các đầy tớ nữa cơ.

Không có một chế độ nào trên trần gian mà tồn tại như Giáo Hội do Chúa Giêsu lập. Giêsu đã quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ mình và dạy cho họ phải biết rửa chân cho nhau, nhờ vậy mà tồn tại thôi, chứ không nhờ súng đạn binh lính hay nhà tù nhà giam gì đâu.

5. Tưởng cũng nên nói tới một loại “vua” khác nữa . Ông người Mỹ tên là Rockefeller (1839-1937) được người ta gọi là “vua” dầu mỏ vì ông giàu nhất về dầu mỏ. Ông Carnegie (1835-1919) cũng người Mỹ, ông trở nên rất giàu nhờ sắt thép, nên được gọi là “vua” thép !

Chúa Giêsu của chúng ta giàu nhất thế giới về “tình thương” vô bờ bến dành cho nhân loại, vậy chúng ta đồng thanh khẳng định :

GIÊSU LÀ VUA TÌNH YÊU

Lạy Chúa Giêsu là Vua Tình Yêu , xin Chúa hãy là Vua của con trên đời trần thế hôm nay và trong cõi đời đời mai ngày. Amen

Link: Bài Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

WGPKT(20/11/2021) KONTUM