Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm C (CN 06.11.2022)

Bài đọc 1: 2 Mcb 7,1-2.9-14

Vua vũ trụ sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời.

Bài trích sách Ma-ca-bê quyển thứ hai.

Hồi ấy, có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-sê cấm. Thay mặt cho anh em mình, một người lên tiếng nói : “Vua muốn tra hỏi chúng tôi cái gì ? Vua muốn biết điều gì ? Chúng tôi sẵn sàng thà chết chẳng thà vi phạm luật pháp của cha ông chúng tôi.”

Khi sắp trút hơi thở cuối cùng, anh nói : “Vua là một tên hung thần, vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại, nhưng bởi lẽ chúng tôi chết vì Luật pháp của Vua vũ trụ, nên Người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời.”

Sau người này, đến lượt người thứ ba bị tra tấn. Vừa được yêu cầu anh liền thè lưỡi, can đảm đưa tay ra, và khẳng khái nói : “Tôi có được lưỡi này, tay này, là do Chúa Trời ban. Nhưng vì luật Chúa Trời, tôi coi khinh những thứ đó, và tôi hy vọng nhờ Chúa Trời, tôi sẽ lấy lại được.” Nhà vua và quần thần phải sửng sốt vì lòng can đảm của người thanh niên đã dám coi thường đau khổ.

Người này chết rồi, người ta cũng tra tấn hành hạ người thứ tư như vậy. Khi sắp tắt thở, anh nói như sau : “Thà chết vì tay người đời đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa mà hy vọng sẽ được Người cho sống lại. Còn vua, vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đâu.”

Đáp ca: Tv 16,1.4b-6.8 và 15 (Đ. c.15b)

Đ. Lạy Chúa, khi thức giấc,
con được thoả tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan.

Lạy Chúa, xin nghe con giãi bày lẽ phải,
lời con than vãn, xin Ngài để ý ;
xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầu
thốt ra từ miệng lưỡi chẳng điêu ngoa.

Đ. Lạy Chúa, khi thức giấc,
con được thoả tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan.

Con tuân giữ mọi lời Chúa dạy,
tránh xa đường lối kẻ bạo tàn, dõi vết chân Ngài, con không vấp ngã. Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con.
Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu.

Đ. Lạy Chúa, khi thức giấc,
con được thoả tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan.

Xin giữ gìn con như thể con ngươi,
dưới bóng Ngài, xin thương che chở. Về phần con, sống công minh chính trực,
con sẽ được trông thấy mặt Ngài,
khi thức giấc, được thoả tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan.

Đ. Lạy Chúa, khi thức giấc,
con được thoả tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan.

Bài đọc 2: 2 Tx 2,16 – 3,5

Xin Chúa cho anh em được vững mạnh, để làm và nói tất cả những gì tốt lành.

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca.

Thưa anh em, xin chính Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô, và xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, Đấng yêu thương chúng ta và đã dùng ân sủng mà ban cho chúng ta niềm an ủi bất diệt và niềm cậy trông tốt đẹp, xin các Ngài an ủi và cho tâm hồn anh em được vững mạnh, để làm và nói tất cả những gì tốt lành.

Sau cùng, thưa anh em, xin anh em cầu nguyện cho chúng tôi, để lời Chúa được phổ biến mau chóng và được tôn vinh, như đã thấy nơi anh em. Xin cũng cầu nguyện cho chúng tôi được thoát khỏi tay người độc ác xấu xa, bởi vì không phải ai cũng có đức tin. Nhưng Chúa là Đấng trung tín : Người sẽ làm cho anh em được vững mạnh, và bảo vệ anh em khỏi ác thần. Trong Chúa, chúng tôi tin tưởng vào anh em : anh em đang làm và sẽ làm những gì chúng tôi truyền. Xin Chúa hướng dẫn tâm hồn anh em, để anh em biết yêu mến Thiên Chúa và biết chịu đựng như Đức Ki-tô.

Tin Mừng: Lc 20,27-38 

Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su : “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này : Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ ?”

Đức Giê-su đáp : “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.”

—————————-

Suy niệm 1: Lm Phêrô Nguyễn Vân Đông

XÁC LOÀI NGƯỜI SẼ SỐNG LẠI

1. Nhóm Xa-đốc bắt bí Chúa Giêsu.

Người Pharisieu tin có sự sống lại. Người nhóm Xa-đốc thì không tin. Chúa Giêsu thì tuyên bố thân xác con người sẽ sống lại. (Ga 11,25; 6,54) . Và rất nhiều chỗ khác trong Tin Mừng Chúa Giêsu khẳng định điều này.

Người nhóm Xa-đốc bèn dựng chuyện: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. . . “ Vậy là cô này lấy anh nào anh ấy cũng chết ! Bảy anh em đều chết mà không ông nào có con ! Rồi ngày ”sống lại” thì biết tính sao đây ? Chúa Giêsu tuyên bố kiếp sau thì không có lấy vợ lấy chồng nữa ! Mọi người sẽ được “ngang hàng với các thiên thần “ ! (Lc 20,35). Mấy ông nhóm Xa-đốc câm luôn. Chúa Giêsu nói là không ai biết chuyện trên trời trừ Đấng từ trời xuống mới nói cho chúng ta biết mà thôi.

2. Chỉ có Chúa Giêsu quả quyết thân xác con người sẽ sống lại từ cõi chết mà thôi.

Các tôn giáo đều tin có một dạng sống nào đó sau khi con người chết. Các nhà khoa học bây giờ cũng cho biết như vậy. Nhưng không ai biết rõ “dạng sống” đó như thế nào cả. Chỉ có Chúa Giêsu là khẳng định như đinh đóng cột rằng thì là con người sẽ sống lại từ cõi chết.

Kinh Tin Kính Công giáo có câu : “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.” Tin như vậy là vì nhiều lần Chúa Giêsu dạy như vậy trong Tin Mừng.

Tin là xác nhận “có” điều mình không thấy được, không hiểu thấu được nhờ lời chứng của kẻ đáng tin cậy. Lời dạy của Chúa Giêsu là chân lý, sao mà chúng ta không quan tâm?

3. Chúa dựng nên con người có HỒN và có XÁC.

Không lẽ Chúa chỉ cứu được linh hồn mà không cứu được xác ? Chúa không để hư mất bất cứ điều gì mà Chúa đã dựng nên. Chúa dựng nên con người một cách lạ lùng, và Chúa cứu con người cách lạ lùng hơn nữa. Sẽ có một trời mới, đất mới và một con người mới, con người được cứu chuộc. Ngày đó là ngày Chúa trở lại trong vinh quang !

Đó là câu chuyện của những người tin. Không tin thì không có được đâu.

4. Thiên Chúa không phải Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng mà là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống ! (x Lc 20,38)

Khi Chúa Giêsu Hiển Dung trên núi cao thì có ông Mô-sê và ông Êlia rạng rỡ đứng bên cạnh và đàm đạo với Chúa Giêsu cũng uy nghi sáng ngời. Mà chính Chúa Giêsu đã từng bị giết chết và đã sống lại từ cõi chết!

Các Ngài nhất định là hiện thân sự sống lại của mỗi người chúng ta mai ngày. Thánh Phaolo nói : Người như thế nào thì chúng ta cũng sẽ sống lại giống như Người ! Chắc chắn ai cũng muốn như vậy. Phải làm sao để được như vậy là chuyện của mỗi người chúng ta. “Thầy là Đường là Sự Thật và là Sự Sống “ (Ga 14,1-6) Tin hay không thì cũng là chuyện của mỗi người chúng ta. Đã có nhiều người tin, nhưng cũng có nhiều người coi là chuyện nhảm nhí. “Ai tin thì mới được cứu độ”. (Ga 16,15-20).

” Tôi tin xác loài người sẽ sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen “

————————–

Suy niệm 2: Lm Lu-y Gonzaga Nguyễn Quang Vinh

SỐNG LẠI, MỘT THỰC TẠI MỚI LẠ

Một điều bí ẩn, một thực tại khó hiểu đó là sự sống lại sau khi chết, điều mà chưa ai có kinh nghiệm,.  Thật vậy Kinh thánh rất muộn màng trình bày mặc khải sự sống lại.  Trong bộ Ngũ Thư, tức 5 sách đầu tiên và là căn bản của Kinh Thánh Cựu Ước, cũng gọi là sách Luật Tô-ra (gồm: Sáng Thế, Xuất Hành, Lê Vi, Dân số, Sách Đệ Nhị Luật) đều không nói đến sự sống lại, tuy nhiên phe người Xa-đốc lại rất coi trọng bộ Ngũ Thư, do đó họ không tin có sự sống lại.

Nhóm Xa-đốc là hạng quý tộc, thuộc giai cấp tư tế có khuynh hướng bảo thủ.  Do đó vấn đề sống lại trong Do thái giáo thời Đức Giêsu đang nghiêng ngữa, có kẻ tin, người không, và họ tranh cãi nhau.  Không đồng nhất nhau trong một số tín điều, đối phương của Đức Giêsu gồm có các kinh sư, tư tế, biệt phái, xa-đốc, tiến sĩ luật liên minh với nhau để công phá giáo lý của Đức Giêsu về sự sống lại.  Chủ đề chính của phụng vụ hôm nay xoay quang giáo lý căn bản nầy.

Bài đọc 1, sách Macabê (7, 1-2.9-14) nói đến người mẹ và bảy người con trai từ chối ăn thịt heo theo lệnh nhà vua ngoại giáo, cả bảy anh em đều chết tử đạo vì trung thành với Luật Môsê.  Chính trong khủng hoảng sống chết đó mà mặc khải về sự sống lại được bộc lộ ra minh bạch, một anh em nhà Macabê đang bị vua ngoại giáo tra khảo nói với vua: “Vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại, nhưng bởi lẽ chúng tôi chết vì Luật pháp của Vua vũ trụ, nên Người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời” (câu 9b).  Một anh em khác nói: “Thà chết vì tay người đời đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa mà hy vọng sẽ được Người cho sống lại” (câu 14).  Cả bảy anh em đều tử đạo vì hy vọng mãnh liệt vào sự sống lại.

Điều quan trọng không phải là kéo dài sự sống trần thế nhưng là yêu mến Thiên Chúa và trung thành với Người.  Giáo lý sống lại được đề cập minh bạch vào thời Macabê quảng chừng năm 166 trước công nguyên.  Câu chuyện tử đạo của bảy anh em nhà Macabê cho thấy có hai cái chết: cái chết thể xác và cái chết linh hồn; có hai sự sống: sự sống thể xác và sự sống lại vĩnh hằng của linh hồn.

Cuộc tranh luận về giáo lý sống lại nổ ra giữa phái Xa-đốc và Đức Giêsu hai trăm năm sau đó.  Phái Xa-đốc dựa vào Luật Môsê đưa ra một trường hợp hy hữu và khá diễu cợt nhằm đánh đổ giáo lý về sự sống lại của Đức Giêsu, chắc hẳn họ đã biết câu chuyện khẳng định về sống lại của bảy thánh tử đạo Macabê, phái nầy nêu ra luận cứ: Có bảy anh em lần lượt lấy một phụ nữ làm vợ theo luật dạy, nghĩa là khi người anh lấy vợ, rồi chết mà chưa có con, thì người em trai lấy người vợ góa đó để nối dòng tộc, vậy tất cả bảy anh em đều chết mà không có con, kể cả người phụ nữ cũng chết: “Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ?” (Bài Tin Mừng. Lc 20, 27-38).

Nhân đó Đức Giêsu dạy về thực tại mới lạ, tức sự sống lại: “Sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng.  Quả thật họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần.  Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại” (câu 35-36).

Đức Giêsu khẳng định niềm tin sống lại, và trả lời cho nhóm Xa-đốc bằng dựa vào Kinh thánh, trích dẫn đoạn Thiên Chúa hiện ra với Môsê trong bụi gai đang bốc cháy, ông gọi Đức Chúa là : “Thiên Chúa của Apraham, của Ixaác và của Giacóp …  Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống” (câu 38).

Câu chuyện cấm ăn thịt heo như sách 2Mcb (7, 1-2.9-14) trình bày đã bị vượt qua, nghĩa là xin đừng hiểu theo chân chữ, câu chuyện chỉ giữ lại tính cách giáo dục về lòng trung tín đối với lề luật và sự nghiêm minh của luật pháp tôn giáo.  Sự kiêng ăn “thịt heo” ngày ngày được hiểu rộng rãi hơn.  Cũng như con người ngày nay bỏ qua những cấm kỵ chi tiết về thức ăn, nhưng điều cần phải cảnh giác đó là những thứ cấm kỵ khác phải thực hiện trong đời sống, như cấm thoả hiệp với sự dữ, cấm a dua với văn hóa sự chết, cấm đồng lõa với hãm hại bóc lột đồng loại, đó là những thứ “thịt heo” bị cấm kỵ của thời đại chúng ta.  “Thịt heo” của thời đại mới mặc lấy đa dạng khuôn mặt tinh tế hơn mà người Kitô hữu phải cảnh giác và đề phòng: đó là tội lỗi, tội cá nhân, tội tập thể, tội phạm có tổ chức, tội phản lại nhân loại.

Trong bất cứ tôn giáo nào cũng có những điều cấm kỵ, Kitô giáo cũng không ngoại lệ, nghĩa là sự cấm kỵ giúp linh hồn thanh luyện để được trong sáng và thanh thoát hơn hầu con người bớt đi sự bất xứng đối với Thiên Chúa.  Đạo thánh Chúa dạy những điều phải giữ qua Mười giới răn Đức Chua Trời và Năm điều răn của Hội Thánh, chúng không làm con người mất đi tự do nhưng giúp con người lớn lên như hàng rào bảo vệ giúp đi đến với Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã dạy chúng con về giáo lý sống lại và Chúa ban cho chúng con sự sống lại khi chịu phép Rửa tội, xin cho con biết sống sự sống lại ngày hôm nay nơi trần gian nầy, khi yêu thương anh chị em của chúng con. Amen


WGPKT(04/11/2022) KONTUM