Cáo Phó: Ông Cố Phêrô Mai Thập

 

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

Và gia đình Linh mục Antôn Mai Văn Công, OFM

(thuộc Dòng Anh Em Hèn Mọn Phanxicô, đang phục vụ tại Giáo xứ Phaolô Hneng,

Giáo Phận Kon Tum )

Trân trọng báo tin:

Ông Cố PHÊRÔ MAI THẬP

Sinh ngày 05.6.1949, tại Hà Tĩnh

Địa chỉ: Đông Yên, Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Đã được Chúa gọi về lúc 21g10 thứ Tư, ngày 02 tháng 11 năm 2022

Hưởng thọ 73 tuổi.

Thánh lễ an táng lúc 08g00 thứ Bảy, ngày 05.11.2022

Tại Nhà Thờ Giáo Xứ Đông Sơn, Giáo Phận Hà Tĩnh

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn ÔNG CỐ PHÊRÔ sớm được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

 

WGPKT(04/11/2022) KONTUM