12/5/2022 – Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh. Thánh Nêrêô, Thánh Achilêô Và Thánh Panraxiô

Thánh Nêrêô, Thánh Achilêô Và Thánh Panraxiô, tử đạo

BÀI ĐỌC I: Cv 13, 13-25

“Bởi dòng dõi Đavít, Thiên Chúa đã ban Đức Giêsu làm Đấng Cứu Độ”.

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.

Rời Paphô, Phaolô và các bạn vượt biển đến Perghê xứ Pamphy-lia; còn Gioan từ biệt các ngài, và trở về Giêrusalem. Hai ngài sang qua Perghê và đến Antiôkia xứ Pisiđia; ngày Sabbat, các ngài vào ngồi trong hội đường. Sau khi đọc sách luật và các tiên tri, những thủ lãnh nhà hội đường sai người đến nói với các ngài rằng: “Hỡi anh em, nếu ai trong anh em có lời khuyên bảo dân chúng, xin hãy nói”.

Phaolô đứng lên, giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng và nói: “Hỡi người Israel và những kẻ kính sợ Thiên Chúa, hãy nghe đây. Thiên Chúa dân Israel đã chọn Tổ phụ chúng ta, Người đã thăng tiến dân Người khi họ còn cư ngụ trong nước Ai-cập và Người ra tay mạnh mẽ đưa cha ông chúng ta ra khỏi nước ấy. Trong thời gian bốn mươi năm, Người chịu đựng thói xấu họ trong hoang địa; và sau khi đã tiêu diệt bảy dân tộc trong đất Canaan, Người đã cho họ chiếm đất của các dân tộc ấy gần bốn trăm năm mươi năm; và sau đó, Người ban cho họ các thẩm phán cho đến tiên tri Samuel. Kế đó, họ xin một nhà vua và Thiên Chúa cho Saolê, con ông Cis, thuộc chi họ Bengiamin, cai trị họ bốn mươi năm. Sau khi loại bỏ Saolê, Chúa đã đặt Đavít lên làm vua dân Người, để chứng nhận điều đó, chính Người đã phán: “Ta đã gặp được Đavít con của Giêsê, người vừa ý Ta, người sẽ thi hành mọi ý muốn của Ta”.

“Bởi dòng dõi Đavít, theo lời hứa, Thiên Chúa ban cho Israel Đức Giêsu làm Đấng Cứu Độ, Đấng mà Gioan đã báo trước khi người đến rao giảng phép rửa thống hối cho toàn dân Israel. Khi Gioan hoàn tất hành trình, ngài tuyên bố: “Tôi không phải là người mà anh em lầm tưởng; nhưng đây, Người sẽ đến sau tôi mà tôi không đáng cởi dây giày dưới chân Người”.

Đó là lời Chúa.

Lời Chúa: Ga 13, 16-20

“Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: “Thật, Thầy bảo thật các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì Thầy biết những kẻ Thầy đã chọn, nhưng lời Thánh Kinh sau đây phải được ứng nghiệm: Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến, để một khi xảy đến, các con tin rằng: Thầy là ai. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Đấng đã sai Thầy”.

Đó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKPV

Suy niệm:                      Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

“Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy,
và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”

   “Sai đi, sai đến” là điều tối quan trọng trong đạo Chúa. Chính Chúa Giêsu cũng không tự mình đến, mà được Cha sai xuống trần để thực hiện chương trình cứu độ của Chúa Cha: Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con (Ga 20, 21).

   Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, anh em hãy xin chủ ruộng sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy đi, này Thầy sai anh em như chiên con vào giữa bầy sói…      (Lc 10, 2-3).

   1/ Người được sai đi hướng dẫn cộng đoàn hay làm tông đồ là những Thừa tác viên, đã được tuyển chọn và được đặt tay trao Sứ Vụ rồi mới sai đi. Ai không được sai mà đến làm việc này nọ liên hệ tới cộng đoàn thì không phải Người của Giáo hội. Có khi xâm nhập để phá hoại… chúng ta cảnh giác, báo cho cấp trên ngay. Hiện nay đang có nhóm: “Chúa Trời Mẹ” từ Hàn Quốc tràn sang VN, rao truyền nhiều điều trái đạo lý của Công Giáo… Tín hữu thông báo cho nhau không tiếp, không nghe, không theo và báo ngay cho Cha Sở của mình.

   Thánh Phaolô nói: Chúng tôi luôn chứng tỏ mình là Thừa tác viên của Thiên Chúa(2 Cr 6, 4).

   Gần đây nổi lên khắp nơi hai hiện tượng: Sách Sự ThậtSứ Điệp Từ Trời”. phổ biến mạnh mẽ khắp nơi, làm lung lạc đức tin nhiều người. Hai hiện tượng này nguồn gốc mập mờ, nghe đâu từ một phụ nữ ở Ái Nhĩ Lan… được 1 nhóm ủng hộ, tung đi khắp nơi. Trong đó có nhiều điều sai lạc giáo lý truyền thống.

   Với người Tín Hữu Trưởng Thành, chỉ cần hỏi một câu là rõ trắng đen: Ai gởi hay sai chúng đến?

   Nếu không phải từ những Thừa tác viên của Giáo hội thì cứ việc bỏ đi, chẳng phải bận tâm.

   Những gì chúng ta đón tiếp từ Thừa tác viên Giáo hội là đón tiếp từ Chúa.

  Chúng con cám ơn Chúa đã sai các mục tử đến hướng dẫn chúng con. Chúng con không sợ lạc đường.    

WGPKT(08/05/2022) KONTUM