Lời Chúa Trong Tuần III Mùa Thường Niên – Năm A

22.01.2023 – Mồng 1 Tết – Thánh Lễ Tân Niên

23.01.2023 – Mồng 2 Tết – Kính Nhớ Tổ Tiên, Ông Bà Cha Mẹ

24.01.2023 – Mồng 3 Tết – Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm

25.01.2023 – Thứ Tư Tuần III Thường Niên Năm A – Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại

26.01.2023 – Thứ Năm Tuần III Thường Niên Năm A – Thánh Ti-Mô-Thê Và Thánh Ti-Tô, Giám Mục

27.01.2023 – Thứ Sáu Tuần III Thường Niên Năm A

28.01.2023 – Thứ Bảy Tuần III Thường Niên Năm A

WGPKT(29/01/2023) KONTUM