Ave Maria – Lời: F. Schubert – Lời Việt: Lm. Kim Long – Trình Bày: Rosa Lima Kiều Trang

Tiết Mục Trong Đêm Thánh Nhạc “Chung Lời Ngợi Ca”, 19h00 Ngày 18/11/2022 (Ngày Bổn Mạng Ca Đoàn GP Kon Tum), tại TGM Kon Tum.


WGPKT(26/11/2020) KONTUM