Cuộc Trao Đổi Về Kon Kơxâm

Cuộc trao đổi giữa ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Phận Kon Tum với linh mục Antôn Nguyễn Văn Bình, chánh xứ Plei Tơwer về Kon Koxâm, vào sáng ngày 03/12/2018 về TRUNG TÂM TRUYỀN GIÁO KON KƠXÂM, xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

WGPKT(14/12/2018) KONTUM