Thánh Lễ Kính Thánh GM Stêphanô Cuenot Thể – Bổn Mạng Yao Phu

Thánh Lễ Kính Thánh GM Stêphanô Cuenot Thể Bổn mạng Yao Phu Mừng trọng thể nhiều biến cố có ý nghĩa trong hành trình truyền giáo. Tại Nt. Chính Tòa. 14/11/2013

WGPKT(19/12/2018) KONTUM