Các Cung Hát Trong Thánh Lễ

Văn Phòng TGM kính gửi đến quý Cha file HÁT LỄ do Đức Cha Aloisiô đề nghị để có thể sử dụng chung trong những dịp lễ trọng. Xin quý Cha Xứ giúp phổ biến cho các Ca Đoàn. Xin cảm ơn quý Cha.

Van phòng TGM Kon Tum

WGPKT(23/05/2024) KONTUM

 

Tải về: Hát Lễ