Tổ Chức Tiên Phong Để Loan báo Tin Mừng (bài 6)

PHẦN II

NHỮNG HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

BÀI 6 – CÁC HỘI GIÁO HOÀNG TRUYỀN GIÁO

TỔ CHỨC TIÊN PHONG ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG

Để gia tăng sự nhiệt tình và cộng tác loan báo Tin mừng, Bộ Loan báo Tin mừng cho các Dân tộc tin cậy đặc biệt ở bốn Hội Giáo hoàng Truyền giáo. Và Đức Thánh Cha vẫn đặc biệt dựa vào các Hội này vì họ cùng theo đuổi một mục tiêu là cổ võ tinh thần truyền giáo phổ quát nơi Dân Chúa (x. CM 3,5).

 1. Mở đầu

Mục đích: Giúp tham dự viên nhận thức rõ tầm quan trọng của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo và tham gia các Hội này theo hướng dẫn của Hội Thánh.

Nội dung: Gồm ba ý chính:

1) Ý nghĩa của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo.

2) Tầm quan trọng của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo trong công cuộc loan báo Tin mừng.

3) Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo và sự hiệp thông trong Hội Thánh.

Yêu cầu: 1. Luôn có quyển Tân ước trong tay, để có thể tiếp xúc trực tiếp với Lời Chúa. 2.Tích cực suy nghĩ và thảo luận các câu hỏi của bài

 1. Gợi ý trình bày nội dung

1.     Ý nghĩa các Hội Giáo hoàng Truyền giáo

 1. Năm phút tham dự viên thảo luận (nhóm 3 người thảo luận tại chỗ)
 • Danh xưng “các Hội Giáo hoàng Truyền giáo” gợi lên trong bạn điều gì? Bạn đã từng nghe thấy tên này chưa?
 1. Diễn giải đề 1

Danh xưng “các Hội Giáo hoàng Truyền giáo” cho thấy: “các” nghĩa là nhiều; “hội” nghĩa là tổ chức; “Giáo hoàng” nghĩa là do đức giáo hoàng đứng đầu; “truyền giáo” nghĩa là để lo công việc truyền giáo. Như vậy, “các Hội Giáo hoàng Truyền giáo” là những tổ chức của đức giáo hoàng nhằm chăm lo việc loan báo Tin mừng trong toàn Hội Thánh.

Có bốn Hội Giáo hoàng Truyền giáo:

1) Hội truyền bá đức Tin,

2) Hội Nhi đồng Truyền giáo,

3) Hội Truyền giáo Thánh Phêrô Tông đồ,

4) Hiệp Hội Giáo sĩ và Tu sĩ Truyền giáo.

2.     Tầm quan trọng của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo trong việc loan báo Tin mừng

 1. Năm phút tham dự viên thảo luận (nhóm 3 người thảo luận tại chỗ)

2) Theo bạn, vì sao cảnh sát và các tín hiệu giao thông lại cần thiết? Bạn có thích cảnh tham gia giao thông chen lấn nhau (mạnh ai nấy chạy) không?

3) Tại sao phải cần các Hội Giáo hoàng Truyền giáo? Các Hội này giữ vai trò thế nào trong việc loan báo Tin mừng?

Diễn giải đề 2: Cảnh sát và các tín hiệu giao thông cần thiết bởi vì giúp việc giao thông có trật tự và tránh gây tai nạn.

Những người có ý thức thì chẳng ai thích cảnh chen lấn trong giao thông bởi vì mạnh ai nấy đi không những chẳng đem lại hiệu quả mà còn gây ra nhiều phiền toái trong xã hội như tranh cãi, đánh lộn, tai nạn…

Cũng tương tự như vậy, công việc truyền giáo trong Hội Thánh nếu cứ mạnh ai nấy làm thì không những chẳng đem lại hiệu quả mà còn gây chia rẽ.

Chính vì thế cần có một cơ quan chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động truyền giáo để công việc sinh ích lợi hơn. Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo là cơ quan chính thức của Đức Thánh Cha chuyên lo việc truyền giáo trong toàn thể Hội Thánh.

Các Hội này luôn giữ “vị trí hàng đầu” và “vai trò chủ đạo” trong công cuôc loan báo Tin mừng của Hội Thánh (x. AG 38, RM 64).

3.     Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo và sự hiệp thông trong Hội Thánh

 1. Năm phút tham dự viên thảo luận (nhóm 3 người thảo luận tại chỗ)

4) Theo bạn “hiệp thông” là gì? Hiệp thông được thể hiện cách cụ thể như thế nào?

5) Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo diễn tả sự hiệp thông trong Hội Thánh như thế nào?

 1. Diễn giải đề 3

Hiệp thông là việc các Kitô hữu sống trong tương quan mật thiết với Chúa Kitô và với nhau (x. 1Ga 1,3-7; 1Cr 1,9; Từ điển Công giáo mục từ hiệp thông trang392).

Sự hiệp thông không phải là khái niệm trừu tượng nhưng được thể hiện cụ thể qua sự vâng phục trong đức tin. Người tín hữu được gọi là hiệp thông với Hội Thánh nghĩa là tự nguyện vâng nghe theo những điều Hội Thánh chỉ dạy bởi vì những điều đó được Thiên Chúa là Chân Lý đảm bảo (x. GLHTCG 44, 891).

Do đó, không thể nói (và nếu có nói cũng chẵng ai tin) rằng tôi đang hiệp thông với Hội Thánh nhưng lại không quan tâm những điều Hội Thánh dạy.

Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo diễn tả sự hiệp thông cách cụ thể. Trước hết, các Hội này là công cụ truyền giáo chính thức của Đúc Thánh Cha, người anh cả trong hàng giám mục, do đó các Hội này chỉ thi hành những điều Hội Thánh chỉ dạy chứ không theo ý riêng mình.

Nói cách khác, các Hội này luôn luôn thi hành sứ mệnh loan báo Tin mừng theo sát hướng dẫn của Hội Thánh. Kế đến, các Hội Giáo hoàng Truyền giáo không làm việc cục bộ mà trải rộng trong toàn Hội Thánh.

Hằng năm, tất cả các giáo hội địa phương dù là non trẻ hay kỳ cựu đều góp phần cộng tác vào việc loan báo Tin mừng trong toàn thế giới.

 1. Tóm tắt bài học
 2. Danh xưng “các Hội Giáo hoàng Truyền giáo” cho thấy điều gì?
 3. Danh xưng “các Hội Giáo hoàng Truyền giáo” cho thấy đây là những tổ chức của đức giáo hoàng nhằm chăm lo việc loan báo Tin mừng trong toàn Hội Thánh.
 4. Có bao nhiêu Hội Giáo hoàng Truyền giáo?
 5. Có bốn Hội: 1) Hội truyền bá đức Tin, 2) Hội Nhi đồng Truyền giáo, 3) Hội Truyền giáo Thánh Phêrô Tông đồ, 4) Hội Giáo sĩ và Tu sĩ Truyền giáo.
 6. Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo giữ vai trò thế nào trong việc loan báo Tin mừng?
 7. Các Hội Hội Giáo hoàng Truyền giáo giữ “vị trí hàng đầu” và “vai trò chủ đạo” trong việc loan báo Tin mừng của Hội Thánh.
 8. Sự hiệp thông trong Hội Thánh được thể hiện cách cụ thể như thế nào?
 9. Sự hiệp thông trong Hội Thánh được thể hiện cụ thể qua sự vâng phục trong đức tin đối với các giáo huấn của Hội Thánh.
 10. Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo diễn tả sự hiệp thông trong Hội Thánh như thế nào?
 11. Trước hết, các Hội Giáo hoàng Truyền giáo luôn thi hành sứ mệnh loan báo Tin mừng theo sát hướng dẫn của Hội Thánh chứ không theo ý riêng. Kế đến, các Hội Giáo hoàng Truyền giáo không làm việc cục bộ địa phương nhưng trải rộng trong Hội Thánh vũ.

WGPKT(11/08/2021) KONTUM