Cáo Phó: Bà Cố Anna Maria Bùi Thị Khôi

Văn Phòng TGM kính báo:

 

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 CÁO PHÓ

 Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình cha Giuse Hà Văn Hường

(chánh xứ Kon Mah, Giáo hạt Chư Păh, Giáo phận Kon Tum)

Trân trọng báo tin:

Bà Cố ANNA MARIA BÙI THỊ KHÔI

Sinh năm 1934, tại Hà Tĩnh

Địa chỉ: thôn Mỹ Yên, xã Đức Minh, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông

Thuộc Giáo xứ Vinh An, Giáo phận Ban Mê Thuột

Đã được Chúa gọi về lúc 19h35’ Thứ Tư, ngày 03. 05. 2023

Hưởng thọ 89 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 08h30’ Thứ Bảy, ngày 06. 05. 2023

tại Nhà Thờ Vinh An, xã Đức Minh, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông

Do Cha Tổng Đại Diện Giuse Đỗ Hiệu chủ sự.

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn Bà Cố ANNA MARIA mau được hưởng tôn nhan Chúa.

 R.I.P

WGPKT(04/05/2022) KONTUM