Cáo Phó: Ông Cố Giuse Đỗ Văn Hậu

Văn Phòng TGM kính báo: 

 

 

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 

 CÁO PHÓ

 

 Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Cha Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ

Bề trên cộng đoàn Dòng Tên tại Pleiku

Trân trọng báo tin:

Ông Cố GIUSE ĐỖ VĂN HẬU

Sinh năm 1934

Địa chỉ: 22/8 Nguyễn Dữ, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Thuộc Giáo xứ Tân Hương, Tổng Giáo Phận Sài Gòn

 

Đã được Chúa gọi về lúc 18h30 Thứ Năm, ngày 06. 06. 2024

Hưởng thọ 90 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 07h00 Thứ Hai, ngày 10. 06. 2024

tại Nhà Thờ Tân Hương, đường Tân Hương, quận Tân Phú, Tp HCM,

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn Ông Cố Giuse mau được hưởng tôn nhan Chúa.

 R.I.P

Văn phòng TGM Kon Tum

WGPKT(08/06/2024) KONTUM