Ông Cố Đaminh Đỗ Thái Sinh

Văn Phòng TGM xin kính báo;

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

CÁO PHÓ

   Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum

và gia đình linh mục Giuse Đỗ Thái Huy

(hiện đang phục vụ tại Giáo xứ Trà Đa và Giáo xứ Hòa Bình, Giáo Hạt Pleiku, Giáo phận Kon Tum)

Trân trọng báo tin:

Ông Cố ĐAMINH ĐỖ THÁI SINH

Sinh ngày 03.07.1941

Địa chỉ: Giáo xứ Lạc Viên, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

thuộc Giáo Hạt Đơn Dương, Giáo Phận Đà Lạt

đã được Chúa gọi về lúc 2g30 thứ Ba, ngày 19 tháng 11 năm 2019

hưởng thọ 78 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 5 giờ 00 thứ Sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2019

tại Nhà Thờ Lạc Viên, Giáo Hạt Đơn Dương, Giáo Phận Đà Lạt

do Viện Phụ Đaminh Saviô Trần Thiết Hùng,Viện Phụ Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương chủ sự.

 Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn ÔNG CỐ ĐAMINH mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(19/11/2019) KONTUM