Ông Cố Matthia Nguyễn Tự

Văn Phòng TGM xin kính báo:

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

CÁO PHÓ   

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum

và gia đình Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Bích Thúy

Thuộc Hội Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng

Hiện đang phục vụ tại Giáo xứ Mong Thọ – Giáo phận Long xuyên

Trân trọng báo tin:

Ông Cố Matthia Nguyễn Tự

Sinh ngày 15.11.1944tại Vĩnh Linh – Quảng Trị

Địa chỉ: Xã Tân An, Huyện Đăk Pơ, Tỉnh Gialai

thuộc Giáo Xứ An Sơn, Giáo Phận Kontum

Đã được Chúa gọi về lúc 04g45 Chúa Nhật, ngày 28 tháng 07 năm 2019.

Hưởng thọ 76 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 07g00 sáng thứ Ba ngày 30 tháng 07 năm 2019 .

Tại Nhà Thờ An Sơn, Giáo Phận Kontum

 Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn Ông Cố Matthia mau được hưởng tôn nhan Chúa

R.I.P

WGPKT(29/07/2019) KONTUM