Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Giám Mục

Văn Phòng Tòa Giám Mục kính xin điều chỉnh lại lịch Phụng Vụ ngày 08 và 09.12.2019

WGPKT(30/11/2019) KONTUM