Thánh Lễ Bổ Nhiệm Tân Linh Mục Chánh Xứ Đăk Tuk – Giáo Phận KonTum

Thứ 5, ngày 28/11/2019, vào lúc 9h00, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám Mục Giáo phận Kon Tum, đã chủ sự Thánh lễ bổ nhiệm Cha Phêrô Ngô Thanh Tùng làm tân Chánh xứ Giáo xứ Đăk Túc, thay thế Cha Antôn Vũ Đình Long, nguyên Chánh xứ. Cha Antôn về làm Linh mục Chánh xứ Phương Nghĩa, Giáo Hạt Kon Tum.

Đây cũng là dịp cho chúng ta nhìn lại vài dòng lịch sử sơ lược của Giáo xứ Đăk Tuk trải qua các giai đoạn hình thành và phát triển.

 Đắk Túk nằm trên một địa bàn dài hơn 50 km theo đường mòn Hồ Chí Minh. Theo thống kê của Giáo Phận Kon Tum năm 2015. Giáo Xứ Đắk Túk có 3.793 giáo dân, trong số đó có 91 người kinh và 3.702 anh em dân tộc thuộc các Sắc tộc Jẻh, Sơđang, Halăng thuộc 14 làng:

+ Yatun I, Yatum II, Đắk Sút I, Đắk Sút II: Xơđang.

+ Đắk Túk, Đắk Glei, Kon Brởi, Môn mang, Bêrê: Jẻh.

+ Đắk Chung I, II, III, Đắk Poi, Long Nang: Halăng.

– Làng Đắk Túk đã có từ xưa, và toàn là những người chưa nhận biết Chúa, họ chỉ sống theo truyền thống của ông bà tổ tiên.

– Tháng 4/1961, có một cố tây tên là Dujon, người mà người ta thường gọi là Bok Lêô Hiong đến làng Đắk Túk để rao giảng lời Chúa.

– Năm 1962-1965, Bok Lêô Hiong thường đến đồn Đắk Sút và nông trường chè để dâng thánh lễ vào mỗi Chúa Nhật cho đến khi đồn và nông trường bị  giải tán vào năm 1965.

– Năm 1966, Toàn làng Đắk Túk, vì lý do chiến tranh đã về định cư tại Đắk-Tô và cũng sinh hoạt tôn giáo tại đó và rất nhiều người đã được rửa tội tại đây. Đến năm 1975 toàn làng lại trở về Đắk Túk .

– Sau năm 1975, Chú Brởih là Yao phu tưởng của làng Đắk Túk hiện nay ( được rửa tội năm 1963, tại Kon Tum) và Chú Brem (được rửa tội năm 1968, tại Đắk Tô).

– Từ năm 1975-1997 Bok Giuse Nguyễn Thanh Liên, cha xứ GX Chính Tòa, đồng thời phụ trách luôn anh em Xơ đang và Jẻh thỉnh thoảng có lên Đắk Túk để giải tội và cử hành bí tích thánh thể tại đây.

– Từ năm 1997-2000, Cha Simon Phan Văn Bình, lúc đó phụ trách anh em Xơđang, cũng thỉnh thoảng đến đây cử hành các bí tích.

– Năm 2003, Lm Giuse Nguyễn Thanh Liên, với tư cách là Cha Tổng Đại Diện của Giáo Phận Kon Tum, hay đến Đắk Túk và các làng xung quanh đây để cử hành các bí tích.

– Đầu năm 2006, Giám mục Giáo Phận bổ nhiệm Lm Phêrô Trần Công Minh, làm phó cho Cha Giuse Liên tại Đăk Mót, đồng thời phụ trách vùng Đắk Jấk và Đắk Túk cũng thỉnh thoảng có lên Đắk Túk để dâng lễ và cử hành các bí tích.

– Cuối năm 2006, Giám Mục lại bổ nhiệm Lm Hierônimô Lê Đình Hùng làm Phó Xứ Đắk Mót, phụ trách Vùng Đắk Glei thường xuyên cử hành thánh lễ mỗi Chúa Nhật tại các làng trong Giáo Xứ Đắk Túk  và thi hành các việc mục vụ khác.

– Cuối năm 2008, Lm Gb, Hồ Quang Huyên được bổ nhiệm làm phó Cha Giuse tại Đắk Mót và phụ trách vùng Đắk Glei.

Ngày 14/1/2012 . Lm Gioan Baotixita Hồ Quang Huyên được bổ nhiệm phụ trách Đắk Túk.

– Hiện nay hầu hết tại các làng khi cử hành thánh lễ đều phải làm ngoài trời, bởi vì các nhà nguyện đều rất nhỏ chỉ đủ cho khoản hơn 100 người ở trong nhà nguyện, nên khi mưa nắng rất tội nghiệp cho giáo dân.

Năm 2016: số giáo dân người dân tộc 3927 người  và người kinh : 95 người

03/05/2016 : Đức Giám mục Aloisio Nguyễn Hùng Vị bổ nhiệm cha Antôn Vũ Đình Long từ giáo xứ Kon Du, hạt Đak Hà nằm trên địa bàn xã Đak Psi, huyện Đak Hà, về quản nhiệm chánh xứ Đak Tuk.

Từ ngày 28/11/2019: Đức Cha Aloissio Nguyễn Hùng Vị bổ nhiệm Cha Phêrô Ngô Thanh Tùng về làm Linh mục Chánh xứ Đăk Tuk.

Một vài hình ảnh

Hoa Hải Đường

WGPKT(30/11/2019) KONTUM