Cầu Xin Chúa Nhờ Đấng Đáng Kính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận Nhân Lễ Giỗ Thứ 21 Của Ngài

ĐẤNG ĐÁNG KÍNH
HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN
(+ 16/9/2002)

 

Nguồn: tgpsaigon.net