Giáo Xứ Võ Lâm: Legio Mariae Mừng 8 Hội Viên Mới

Hôm nay, ngày 14/11/2020, Giáo xứ Võ Lâm vui mừng chào đón Cha Tân Linh Giám Comitium Kon Tum đến tham dự nghi thức tuyên hứa Legio Mariae của 8 hội viên Praesidium Nữ Vương Hoà Bình thuộc Comitium Kon Tum và trao quyết định bổ nhiệm Ban Quản Trị của Praesidium.

Hiện diện có Cha Linh Giám Comitium Kon Tum Antôn Vũ Đình Long, Cha Linh Giám Chánh xứ Tađêô và Sr Maria Madalena thuộc Cộng Đoàn Võ Lâm, các anh chị thuộc ban quản trị Comitium Kon Tum cũng như các ủy viên trực thuộc.

Trong bầu khí ấm áp bên Mẹ, các hội viên đã tuyên hứa và gia nhập trở thành người lính của Mẹ.

Xin Mẹ yêu thương và đồng hành cùng với Legio Mariae chúng con.

Kon Tum, 14/11/2020
Cát Đằng đưa tin

WGPKT(14/11/2020) KONTUM