Thánh Lễ: Mừng Kính Thánh CUÉNOT Thể

     Giáo phận Kon Tum, trong bầu khí nắng ấm và nô nức của những người con từ khắp muôn nơi về với mái nhà chung, nhà thờ gỗ, với cái tên gọi rất thân thương và gần gủi của những  người con Tây nguyên.

     Hôm nay, ngày 14/11/2020, Mừng kính Thánh CuéNot Thể, Đấng khai sáng miền truyền giáo Kon Tum, bổn mạng Hội Các Chú Yao Phu.

     Ngay từ sáng sớm mọi người đã tập trung kín cả sân Nhà Thờ, tay bắt mặt mừng và trông ngóng chờ đợi vị Cha chung của Giáo phận đến chia sẻ và gặp gỡ trong ngày hội ngộ này.

     Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sâu lắng và sốt sắng, đông đảo quý Cha cùng hiện diện với Đức Cha Giáo phận để dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn.

     Xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, qua lời cầu bầu của Thánh Tổ Cuénot, ban muôn ơn lành cho Giáo phận, cho Hội Các Chú Yao Phu và cho mỗi chúng ta.

Kon Tum, 14/11/2020
Cát Đằng đưa tin

WGPKT(14/11/2020) KONTUM