Khóa Kỹ Năng Sống

Văn Phòng TGM xin thông báo về KHÓA KỸ NĂNG SỐNG:

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng Đoàn,

Vào các ngày từ 13 đến 15/8/2019, tại giáo xứ Mẹ Vô Nhiễm Hoa Lư, thành phố Pleiku sẽ có tổ chức khóa kỹ năng sống cho những ai đang giúp tại các nhà nội trú và các nhà Cô Nhi Vinh Sơn

Khóa học được tổ chức theo phương pháp giáo dục chủ động như trò chơi, thảo luận nhóm, động não, sắm vai, phân tích tình huống…

Mục đích của khóa giúp:

– Tham dự viên hiểu được tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên. 

– Biết được khái niệm và phương pháp giáo dục giá trị và kỹ năng sống

– Thực hành kỹ năng truyền thông và giáo dục chủ động như: trò chơi, thảo luận nhóm, sắm vai.

– Giao tiếp sư phạm hiệu quả trong công tác quản lý học sinh

Đăng ký tham dự xin liên hệ với Cha Phêrô Ngô Phan Đình Phục SJ, số đt: 0919 666 990.

VPTGM kính báo

Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa

WGPKT(06/08/2019) KONTUM