Tất Niên Giáo Phận Kon Tum 01/02/2024

Vào lúc 9h30 sáng ngày 01/02/2024, Giáo phận Kon Tum đã tổ chức tất niên tại Nhà Mục Vụ Giáo phận.

Chương trình lễ tất niên gồm 3 phần:

– Phần thứ nhất: Mừng Xuân Năm Mới và chúc tết Đức Cha Giáo phận.

– Phần thứ hai: Thánh lễ Tạ ơn.

– Phần thứ ba: Bữa cơm thân mật.

Ban Mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu video Chương trình Văn nghệ Tất Niên và Cha Tổng đại diên Giuse đại diện Gia đình Giáo phận chúc tết Đức Cha Aloisiô quý mến.

 

Ban MVTT GP Kon Tum

WGPKT(02/02/2024) KONTUM