Thanh Lễ Trao Ban Tác Vụ Linh Mục

THÁNH LỄ TRAO BAN TÁC VỤ LINH MỤC

GIÁO PHẬN KONTUM 25.10.2019

Vào lúc 5g30 Thứ Sáu ngày 25.10.2019, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kontum đã chủ tế thánh lễ trao ban chức Linh mục cho 3 Thầy đã được tuyển chọn từ Chủng Viện Thừa Sai Kontum:

  1. Thầy Phaolô Trần Quốc Cường
  2. Thầy Phaolô Ali Khâm
  3. Thầy Giuse Nguyễn Xuân Phong.

Cùng đồng tế với Đức Cha Aloisiô có Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung, nguyên giám mục Gp. Kontum, Cha Tổng Đại Diện, Cha Giám đốc Đại Chủng Viện Xuân Bích Huế, quý Bề trên Dòng, quý Cha trong và ngoài Giáo phận, quý nam nữ tu sĩ và đông đảo bà con giáo dân Kinh Thượng qui tụ về sốt sắng hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho các tiến chức.

Thật là ý nghĩa khi toàn thể Giáo phận đang sống tinh thần truyền giáo trong Tháng Truyền Giáo ngoại thường, do Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi. Lời Chúa Giêsu còn vang vọng: “Hãy đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân” (Mc 16,15).

Hôm nay cũng là ngày kết thúc Tuần Tĩnh Tâm Năm của quý Cha trong Giáo phận. 176 linh mục (86 linh mục Dòng và 90 linh mục Triều) cùng 5 phó tế tham dự tĩnh tâm gần như hiện diện đầy đủ trong thánh lễ này.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Aloisiô ngỏ lời với cộng đoàn:

“Hôm nay là ngày vui cho Giáo phận, cũng là ngày vui cho các gia đình các tiến chức, và chắc chắn, một cách đặc biệt cho chính các tiến chức ngày hôm nay được gọi lên chức linh mục.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa, qua thánh lễ này cho các tiến chức được can đảm trong lựa chọn của mình, hăng say dấn thân trên con đường phục vụ Chúa và Hội Thánh. Đồng thời chúng ta cũng cầu xin cho các tiến chức được ơn bền đỗ trong sứ vụ sắp lãnh nhận”.

Ngay sau phần phụng vụ Lời Chúa là Nghi thức Tuyển Chọn, là một trong ba phần của Nghi thức phong chức Linh mục.

Cha Giám Đốc Chủng Viện Thừa sai Kontum Gioan Nguyễn Quốc Vũ gọi tên các tiến chức, và sau đó, Cha Tổng Đại Diện Phêrô Nguyễn Vân Đông thay mặt cho cộng đoàn Dân Chúa thỉnh cầu Đức Giám Mục truyền chức Linh mục cho các Thầy. Đức Giám Mục tuyên bố nhờ ơn Thiên Chúa, đã tuyển chọn 3 Thầy lên chức Linh mục. Cả cộng đoàn hân hoan vỗ tay vui mừng tạ ơn Chúa!

Trong huấn từ dành cho cộng đoàn, dựa vào các bài đọc Kinh Thánh trong phần phụng vụ Lời Chúa, Đức Cha đề cập đến 3 nhiệm vụ chính yếu của Linh mục, đó là: làm ngôn sứ (hay tiên tri), làm tư tế và làm lãnh đạo. Đức Cha diễn giải:

 “Trong bài đọc thứ nhất chúng ta thấy tiên tri Isaia nói tới nhiệm vụ tiên tri, nhiệm vụ ngôn sứ (Is 52,7-10). Và quả thật trên miền núi Tây Nguyên này, các linh mục cũng được mời gọi để thực hiện lời của ngôn sứ Isaia nói: Thật đẹp đẽ biết bao nếu các linh mục hăng say ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa cho anh chị em của mình, nhất là các anh chị em sắc tộc thiểu số trong đó còn rất nhiều người chưa được biết đến Tin Mừng của Chúa. Hôm nay trong số  3 thầy được cất nhắc lên có một thầy thuộc sắc tộc Rơngao lần đầu tiên hôm nay được tiến chức”.

“Nhiệm vụ thứ hai của linh mục theo như thứ gởi cho tín hữu Do thái nói đến chức tư tế (Dt 5,1-10). Tác giả thư Híp-ri viết: ‘Thượng tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm và được đặt lên làm đại diện cho loài người trong các mối tương quan với Thiên Chúa, để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội’. Như vậy, với chức tư tế thừa tác, linh mục là trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Linh mục đại diện cho Thiên Chúa để phân phát cho con người các ơn của Chúa qua việc cử hành các bí tích. Và linh mục cũng đại diện cho con người để dâng lễ tế lên Thiên Chúa qua các kinh nguyện và nhất là qua thánh lễ”.

“Nhiệm vụ thứ ba chúng ta được thấy trong bài Tin Mừng (Mt 20,25b-28). Thánh Mátthêô đã ghi lại giáo huấn của Chúa Giêsu về người lãnh đạo. Linh mục là người lãnh đạo cộng đoàn dân Chúa, làm lãnh đạo theo gương Chúa Giêsu thì không giống theo kiểu thường tình của người đời. Chúa Giêsu nói rõ: ‘Anh em biết thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em’. Cho nên linh mục muốn sống trọn vẹn vai trò lãnh đạo của mình thì phải biết phục vụ dân Chúa như một người tôi tớ, nghĩa là linh mục phải cố gắng biết sống đức bác ái mục tử noi gương Đức Giêsu, Đấng đã đến không phải để cho người ta phục vụ nhưng mà để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc muôn người”.

Đức Cha dành những lời đặc biệt nhắn nhủ các tiến chức về những đặc ân và nhiệm vụ mà các tiến chức sắp lãnh nhận.

 “Sau khi lãnh bí tích truyền chức, các thầy phó tế của chúng ta sẽ trở nên linh mục. Dĩ nhiên các thầy làm linh mục nhưng tốt hơn các thầy hãy là linh mục. Làm linh mục và là linh mục rất khác nhau. Các thầy hãy là linh mục của Chúa. Vì chức linh mục là một ơn gọi chứ không phải là một nghề nghiệp. Chức linh mục là một lối sống chứ không phải là một công việc. Chức linh mục là một sự dấn thân vĩnh viễn suốt đời chứ không phải là một kiểu phục vụ tạm thời…”

Tiếp theo là Nghi thức Phong chức (gồm nghi thức Đặt tay và Lời nguyện phong chức) là nghi thức quan trọng nhất, qua đó các ứng viên chính thức trở thành Linh mục.

Nghi thức Diễn nghĩa (Trao áo lễ, Sửa dây Các Phép và mặc lễ phục, Xức dầu bàn tay, Trao chén thánh và Trao hôn bình an) nói lên nhiệm vụ chính yếu của Linh mục trong chức tư tế thừa tác, là quyền tế lễ, rao giảng và cử hành các bí tích phục vụ Dân Chúa.           

Bước vào phần Phụng vụ Thánh Thể, các tân Linh mục lần đầu tiên thi hành tác vụ của mình khi đồng tế với Đức Giám Mục và Linh mục đoàn.

Sau lời nguyện Kết lễ, linh mục Phaolô Ali Khâm thay mặt cho 3 tân chức có đôi lời tri ân quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý đấng sinh thành dưỡng dục và ân thân nhân cùng toàn thể cộng đoàn nhân ngày Hồng ân Linh mục.

Đáp từ, Đức Cha Giáo Phận nhắn nhủ với cộng đoàn và với các Cha mới. Đức Cha gợi ra những mối ưu tư hiện tại và kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa tiếp tục cầu nguyện và cộng tác tích cực:

“…Chúng ta cùng cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta có được những anh em nối tiếp đàn anh để lên đường đi rao giảng Tin Mừng như là Chúa mời gọi. Xin chúc mừng các gia đình các tân chức, nhờ sự chăm sóc và động viên của gia đình mà hôm nay Hội Thánh nói chung và Giáo phận nói riêng mới có các thừa tác viên có đủ tư cách để trở thành mục tử. Xin chúc mừng 3 Cha, 3 Cha  còn rất trẻ trung, măng mọc trong khi tre già cũng đã nhiều rồi. Có 3 Cha mới nhưng mà các Cha về hưu thì hơn con số 3 này. Cho nên chúng ta tiếp tục cầu xin Chúa cho Giáo phận có nhiều ơn gọi. Xin chúc mừng các Cha đã quảng đại đáp trả lại lời mời gọi chủ Chúa để trở thành những linh mục trong Hội Thánh. Hôm nay đặc biệt có Cha Ali Khâm, người Rơngao đầu tiên trên vùng này chịu chức linh mục. Nhưng mà còn rất nhiều các sắc tộc khác từ hai miền Kontum cũng như Gia Lai… Giáo phận Kontum có 350.000 tín hữu thì đã có 250.000 anh em các sắc tộc, người Kinh chỉ có 100.000 người thôi! Cho nên số đông là anh em sắc tộc…Xin các gia đình, các sắc tộc…chịu khó tạo điều kiện cho các con em của mình được đi học, gởi các Nhà nội trú của các Sơ, các Cha, các Dòng…để chuẩn bị đào tạo cho các em được đi học tử tế, sau này có thể nối bước các Cha đàn anh trong chức vụ linh mục hay là tu sĩ”.

Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan, tràn đầy hy vọng và tin tưởng của các tân Linh mục cũng như của cả cộng đoàn Dân Chúa. Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý tân Linh mục, gia đình và ân thân nhân chụp ảnh lưu niệm trước Tiền Đường.

Được biết 3 Tân Linh mục đều xuất thân từ Chủng viện Thừa sai Kontum. Chủng viện TSKT được thành lập từ năm 1932, hoạt động liên tục và đã đào tạo nhiều lớp linh mục cho cánh đồng truyền giáo. Đến năm 1976, cơ sở Chủng viện ngừng hoạt động nhưng công việc đào tạo chủng sinh vẫn tiếp tục cho đến hôm nay. Hiện tại (số liệu 2018) Giáo phận Kontum có 176 linh mục, 659 Tu sĩ nam nữ; 102 Đại chủng sinh; 60 Tiểu chủng sinh (x. Lịch Công Giáo Giáo Phận Kontum năm 2019-2020).

MỘT VÀI HÌNH ẢNH LỄ PHONG CHỨC LINH MỤC

Nghi thức tuyển chọn, thẩm vấn và lời hứa của các tiến chức
Kinh cầu các Thánh
Nghi thức đặt tay
Nghi thức trao lễ phục
Nghi thức xức dầu bàn tay
Nghi thức trao chén Thánh
Nghi thức trao hôn bình an
Tân linh mục cảm ơn
Tân Lm Phaolô Trần Quốc Cường
Tân Lm Giuse Nguyễn Xuân Phong
Tân Lm Phaolô Ali Khâm

Tượng Thánh Giám Mục Stêphanô Kuênot Thể

Đấng khai sáng Miền Truyền Giáo Tây Nguyên

MINH SƠN

Ban MVTT GP KT

26.10.2019

WGPKT(26/10/2019) KONTUM