Chúa Nhật XXX Thường Niên – Năm C

Kể Công Hay Kể Tội

(Hc 35,12-14.16-18; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14)

 1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 30 thường niên, chúng ta kính nhớ toàn thể cuộc sống 33 năm của Chúa Giêsu ở thế gian.

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta cầu nguyện khiêm tốn, để được Chúa thương tha tội và ban ơn công chính. Vì “ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên…” Thiên Chúa không ưa thích kẻ kiêu ngạo, cậy sức mạnh, Người thương những ai nhận biết thân phận hèn yếu của mình.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết khiêm tốn khi cầu nguyện, để được Chúa thương tha thứ tội lỗi và ban ơn lành hồn xác.

 • BÀI ĐỌC I: (Hc 35,12-14 . 16-18)

Sách Huấn ca hôm nay dạy cho ta biết: “Chúa nhậm lời kêu xin của kẻ nghèo hèn”. Thật vậy, Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của kẻ mồ côi góa bụa, đặc biệt của những người khiêm tốn. Người luôn bênh vực những người cùng khổ yếu đuối.

 • BÀI ĐỌC II: (2 Tm 4,6-8 . 16-18)

Thánh Phaolô đang ngồi tù và biết mình sắp được chết vì Chúa. Ngài xin Chúa tha tội cho những ai đã làm khổ mình. Ngài coi cái chết là một lễ tế dâng lên Chúa, không tự tin tự phụ, mà tin tưởng Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ thưởng ban cho ngài.

2. Lời Nguyện Tín Hữu

 • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu dạy chúng ta hạ mình xuống để được Người nâng lên, chúng ta quyết tâm thực hành Lời Chúa và khẩn thiết kêu xin :

 1. Chúa dạy bảo con người sống khiêm nhường, không kiêu căng tự phụ./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong Hội Thánh/ biết sống tự hạ / và dạy bảo con cái mình lối sống khiêm nhu,/ biết nhìn nhận thân phận hèn mọn tội lỗi của mình để được Chúa thương tha thứ.
  • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
 2. Hiện nay,/ nạn kỳ thị chủng tộc,/ khinh dễ những sắc tộc yếu kém hơn mình,/ thanh lọc sắc tộc bằng các cuộc chiến tranh diệt chủng / vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho đức bác ái của Chúa Kitô / thấm nhập và tác động đến mọi sinh hoạt trần thế / để mọi người biết yêu thương và tôn trọng nhau hơn.
  • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
 3. “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / tránh xa thói kiêu căng tự đắc,/ biết noi gương Chúa Giêsu tuân giữ nếp sống khiêm nhu,/ hòa đồng và tôn trọng mọi người,/ vì Chúa luôn nâng đỡ / và yêu thương trợ giúp những ai biết khiêm nhường.
  • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
 4. Cầu nguyện khiêm tốn sẽ được Chúa nhận lời./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết cầu nguyện khiêm tốn như người thu thuế,/ để được Chúa thương tha tội,/ được Chúa nhận lời / và ban ơn lành hồn xác,/ vì  Chúa là Đấng hay thương xót và tha thứ.
  • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
 • Chủ tế: Lạy Chúa,

Xin cho chúng con biết thân phận hèn mọn tội lỗi chúng con, để được Chúa thương nhận lời mỗi khi cầu nguyện. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.