Giáo Xứ Hòa Phú

Giáo Xứ Hòa Phú

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: thôn 2, H. Chư Păh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Lu-y Nguyễn Quang Hoa Giáo dân: 1700 Giáo họ trực thuộc: 4 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Ninh Đức

Giáo Xứ Ninh Đức

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Nghĩa Hòa – H.Chư Păh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Nguyễn Minh Đức Giáo dân: 1300 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ…

Xem Thêm