Khát

Khát

         Về với Cựu Ước, ta thấy Thiên Chúa đã giải phóng dân Israel khỏi ách nô lệ Ai cập bằng những hành động diệu kỳ, nhất là biến cố Thiên Thần vượt qua các gia đình…

Xem Thêm