Giáo Xứ Thanh Hà

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: Ia Dăng-H.Chư Prông
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Phêrô Hoàng Văn Số
Giáo dân: 2700
Giáo họ trực thuộc: 10

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

 

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h00 Nt Chính  
18h30 Nt chính và Gioan  
Ba 5h00 Nt Chính  
18h30 Nt chính và Mân côi  
5h00 Nt Chính  
18h30 Nt chính và Phêrô  
Năm 5h00 Nt Chính  
18h30 Nt chính và Faxicô và J’rai  
Sáu 5h00 Nt Chính  
18h30 Nt chính (LTX và Chầu)
Bảy 5h00 Nt Chính  
18h30 Nt chính và Gioan và Faxicô  
Chúa Nhật
 
5h00 Nt Chính  
7h30 Nt Chính  
16h00 Nt Chính, Mân Côi, Phêrô  

 

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(14/06/2021) KONTUM