Giáo Xứ Thanh Hà

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: Ia Dăng-H.Chư Prông
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách: Giuse Đinh Công Túy, SDB; Giacôbê Đặng Đình Thăng, SDB; Giuse Hồ Quang Hân, SDB; G.B Nguyễn Chung, SDB
Giáo dân: 3.070
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse
Giáo họ trực thuộc: 10

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

 

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h00 Nt Chính  
18h30 Nt chính và Gioan  
Ba 5h00 Nt Chính  
18h30 Nt chính và Mân côi  
5h00 Nt Chính  
18h30 Nt chính và Phêrô  
Năm 5h00 Nt Chính  
18h30 Nt chính và Phanxicô và J’rai  
Sáu 5h00 Nt Chính  
18h30 Nt chính (LTX và Chầu)
Bảy 5h00 Nt Chính  
18h30 Nt chính và Gioan và Phanxicô  
Chúa Nhật  5h00 Nt Chính  
7h30 Nt Chính  
16h00 Nt Chính, Mân Côi, Phêrô  

 

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(14/06/2021) KONTUM